คำสั่ง zmmailbox นั้นใช้สำหรับจัดการ mailbox บน Zimbra เราสามารถจัดการ สร้าง เรียกดู ลบ หรือล้างโฟลเดอร์ได้โดยใช้คำสั่งนี้ มาลองดูกันดีกว่า เริ่มจากเข้าใช้งานด้วย user zimbra

su - zimbra

จากนั้นเข้า zmmailboxd -z -m user@domain.com ดังตัวอย่าง

2


Continue reading

โดยปกติแล้ว เราสามารถจัดการ User ผ่าน Web UI ได้อยู่แล้ว แต่สำหรับ command line เอง ก็มี tool สำหรับจัดการ User เช่นกัน เราเรียก tool นี้ว่า “pveum” ย่อมาจาก “Proxmox VE User Manager” นั่นเอง เรามาดูกันว่า tool ตัวนี้ใช้งานยังไง การสร้าง User เราจะใช้คำสั่ง ดังนี้

pveum useradd testuser@pve -comment 'Just a test'

ตั้งค่ารหัสผ่าน หรือเปลี่ยนรหัสผ่านทำได้โดย

pveum passwd testuser@pve

ลบ User ก็ทำได้โดยใช้คำสั่ง

pveum userdel testuser@pve

สร้างกลุ่มโดยใช้คำสั่ง

pveum groupadd testgroup


Continue reading

สำหรับ Zimbra เองโดย default แล้วเราสมารถแนบไฟล์ได้สูงสุด 10MB แต่อาจมีบางกรณีต้องการแนบไฟล์ใหญ่กว่านั้น เราสามารถตั้งค่าเพื่อเพิ่มขนาดไฟล์แนบได้ดังนี้ จากตัวอย่างเป็นการเพิ่มขนาดไฟล์แนบจาก 20MB เป็น 50MB ลองมาดูขนาดไฟล์แนบปัจจุบันกัน เข้าระบบด้วย user zimbra ก่อน

su - zimbra

จากนั้นใช้คำสั่งเพื่อดูค่าเก่า

zmprov gacf | grep zimbraMtaMaxMessageSize

zmprov gacf | grep zimbraFileUploadMaxSize

และแก้ไขให้เป็นค่าใหม่ 50MB


Continue reading

ในการปิดเครื่องหรือ Restart เครื่อง Proxmox ซึ่งเป็น Hardware node นั้น เมื่อเปิดเครื่องขึ้นมา เราสามารถกำหนดให้เครื่อง Container/VM เริ่มการทำงาน(Startup) แบบอัตโนมัติได้เลย โดยมีวิธีการทำดังนี้ อันดับแรกให้เลือกเครื่อง Container/VM ที่ต้องการ จากนั้นไปที่แท็บ Options ดังรูป

1

จากนั้นให้สังเกตุตรง “Start at boot” ให้เราดับเบิ้ลคลิกเข้าไป จะมีหน้าต่างขึ้นมา


Continue reading

บางครั้งเราอาจต้องมีการปิดเครื่อง Proxmox ซึ่งเป็นเครื่อง Host อาจจะเกิดจากการอัปเดท Kernel หรือมีการเพิ่มฮาร์ดแร์ หรือด้วยสาเหตุอื่นใดก็ตาม ซึ่งก่อนที่เราจะปิดเครื่อง Proxmox นั้น เราต้องปิดเครื่อง Openvz container หรือ KVM ทุกเครื่องให้หมดก่อน โดยตัว Proxmox เองจะทำตรงนี้ให้อัตโนมัติ สำหรับการเปิดเครื่องเราก็สามารถระบุได้ว่าต้องการให้ Container/VM เครื่องไหนเริ่มการทำงานบ้างเมื่อ Hardware node ทำงาน ดูได้จากบทความเรื่อง ตั้งค่า Container/VM ให้เริ่มทำงานแบบอัตโนมัติหลังจากเปิดเครื่อง Proxmox กัน ซึ่งเราเองอาจจะต้องการให้เรียงลำดับในการเริ่มการทำงานของเครื่อง Container/VM แต่ละเครื่อง เช่น เราอาจจะให้เครื่อง Database เริ่มการทำงานก่อน แล้วจึงค่อยเริ่มการทำงานของเครื่อง Web App เป็นต้น

ทีนี้ก็มาดูวิธีการกันบ้าง เรามาดูในส่วน KVM กันก่อน KVM เองนั้นเราสามารถจัดลำดับให้ VM เครื่องไหนเริ่มทำงานก่อน และเครื่อง hardware node ต้องรอนานแค่ไหนจึงเริ่ม Start/Shutdown เครื่องถัดไป เราสามารถเซตค่าต่าง ๆ ผ่าน Web UI ได้โดย เลือกเครื่อง VM ที่ต้องการ จากนั้นไปที่แท็บ Options เลือก Start/Shutdown order


Continue reading

ปกติแล้ว Proxmox VE เอง จะมี Template สำเร็จไว้ให้เราดาวน์โหลดใช้งานกัน แต่ถ้าเรามีโปรแกรมเฉพาะ แล้วต้องการสร้าง Template ไว้ใช้เอง จะทำยังไง อยากรู้วิธีก็มาลองกันเลย ในขั้นตอนการสร้าง OpenVZ Template มีขั้นตอนหลักๆอยู่ 3 ขั้นตอนด้วยกัน

  • Installation ติดตั้ง OS ที่จะนำมาใช้เป็น Template บน physical server หรือ virtual server
  • Transferring โอนย้าย OS ที่ติดตั้งไปยัง OpenVZ virtual server (container) ในที่นี้ย้ายไปบน Proxmox
  • Modify ปรับแต่ง OS ที่ transfer มาให้ตามความต้องการและสร้างเป็น Template


Continue reading

ในตอนติดตั้ง Proxmox VE นั้น ปกติแล้วมักจะติดตั้งได้เรียบร้อย สมบูรณ์ แต่บางครั้งอาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์หรือ Storage ขณะติดตั้ง ทำให้เราไม่สามารถติดตั้งได้สมบูรณ์ ดังนั้นเราจึงต้องใช้โหมด debug สำหรับวิเคราะห์ปัญหา โดยเข้า debug โดย
เมื่อเข้าสู่หน้า boot menu ของ Proxmox VE ให้เราพิมพ์ “debug” ดังรูป
1
Continue reading

ใกล้เทศกาลปีใหม่เข้ามาแล้ว ผู้ใช้หลายท่านสอบถามมาว่า ถ้าเราอยากตั้งเวลาให้ส่งเมลตามวันและเวลาที่เราต้องการทำได้มั้ย Zimbra เองก็มีฟีเจอร์ตั้งเวลาส่งเมลเหมือนกันนะ มาดูวิธีทำกันดีกว่าค่ะ
เข้าสู่หน้า URL ในส่วน Admin UI ผ่าน Port ที่กำหนด โดย default จะเป็น :7071
https://mailserver-yourdomain.com:7071
โดย mailserver-yourdomain จะเป็น zimbra mail server ของแต่ละที่
จากนั้นเข้าไปที่เมนู “กำหนดค่า”
1
Continue reading

กรณีนี้ผู้ใช้งานอาจใช้บริการเมลจาก Gmail มาก่อน และเมื่อมี Zimbra mail จึงอยากนำ calendar ใน Gmail มาไว้ใน Zimbra mail ด้วย วิธีการทำได้ดังนี้
ก่อนอื่น เราต้อง export Google Calendar ก่อน โดย
ไปที่ Calendar เลือก calendar ที่ต้องการ จากนั้นเลือก “การตั้งค่าปฏิทิน”
1
Continue reading

สำหรับบางองค์กร อาจมีความต้องการใช้ Zimbra เป็นทั้ง Intranet mail(เมลภายใน) และ Internet mail(เมลภายนอก) เราสามารถกำหนดให้ user ที่ใช้ได้เฉพาะเมลภายใน รับ-ส่ง ได้ภายใต้โดเมนตัวเองเท่านั้น ไม่สามารถส่งไปภายนอกได้ ทำได้โดย

เข้าระบบด้วย user zimbra

su - zimbra

เข้าไปยังไฟล์ /opt/zimbra/conf/zmconfigd/smtpd_recipient_restrictions.cf โดย

vim /opt/zimbra/conf/zmconfigd/smtpd_recipient_restrictions.cf

และเพิ่ม

check_sender_access hash:/opt/zimbra/postfix/conf/restrict_senders

6


Continue reading