ช่วงนี้มีเว็บที่ดูแลเป็น Drupal เยอะมาก เพิ่มจะดูไม่ไหว เลยต้องติดตั้ง Drush เพื่อจะเอามาช่วยจัดการ Drupal ละ ใครใช้ Drupal อยู่มาติดตั้งไปพร้อมกันเลยครับ

ขั้นแรก ต้องมี Composer ก่อน ถ้ายังไม่มี ดูวิธีติดตั้งครับ

ตั้งพาธสำหรับเรียกใช้ Drush

เพิ่มพาธที่จะต้องเรียกใช้ Drush รอไว้เลย ใส่พาธ $HOME/.composer/vendor/bin ลงในไฟล์ ~/.bash_profile

อัปเดตพาธที่เพิ่มลงไป สั่ง source ~/.bash_profile

ติดตั้ง Drush
composer global require drush/drush

เสร็จครับ ลองสั่ง drush status ดูจะเห็นว่าทำงานแล้ว

วิธีใช้ Drush ในการจัดการ Drupal ก็ต้อง cd เข้าไปที่ root directory ของ drupal ก่อน

ส่วนวิธีใช้งาน ศึกษาจาก http://docs.drush.org ได้เลยครับ

ห่างหายจาก ThaiOpenSource ไปนาน ช่วงนี้มีเหตให้ต้องใช้ Composer แต่เครื่องที่ใช้อยู่เป็น Shared host (เป็น root ไม่ได้) เลยต้องหาทางติดตั้ง Composer ไว้ใช้งานเอง

ลุยเลย

ตั้งค่า PHP กันก่อน

โดยเราจะใช้ PHP5.4 เป็นหลักในการใช้งาน Composer

สร้างไฟล์ ~/.bash_profile
เพิ่มบรรทัด export PATH=/usr/local/php54/bin:$PATH

ตั้งค่า phprc
mkdir -p ~/.php/5.4
สร้างไฟล์ ~/.php/5.4/phprc

เพิ่มสองบรรทัดนี้
extension = phar.so
suhosin.executor.include.whitelist = phar

สั่งอัปเดตพาธ
source ~/.bash_profile

ดูว่าเป็น php 5.4 หรือยัง
php -v

ติดตั้ง Composer กันเลย

curl -s https://getcomposer.org/installer | php

ถ้ามีเออเรอร์ประมาณนี้

#!/usr/bin/env php
Some settings on your machine make Composer unable to work properly.
Make sure that you fix the issues listed below and run this script again:

The phar extension is missing.
Install it or recompile php without --disable-phar

ให้ย้ายจาก PHP5.4 ไปเป็น 5.3 แล้วติดตั้ง Composer อีกที

เสร็จขั้นตอนนี้จะได้ไฟล์ composer.phar ให้ย้ายไปไว้ที่ที่รันได้ กรณีนี้ผมย้ายไป ~/.bin

mkdir ~/.bin; mv ~/composer.phar ~/.bin/composer

เสร็จแล้วก็เพิ่ม PATH ให้เรียกใช้ได้

vi ~/.bash_profile

เพิ่มพาธ $HOME/.bin ลงไป

เสร็จแล้วก็อัปเดตพาธที่เรียกไฟล์
source ~/.bash_profile

ลองสั่ง composer จะเห็นว่า Composer ทำงานแล้ว

จบ

ทางศูนย์ OSS4Corp ร่วมกับ SIPA จัดอบรมหลักสูตร PHP Programming with Laravel Framework

วันอบรม

 • รุ่นที่ 1 วันที่ 10 – 12 มิ.ย. 2558
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 17 – 19 มิ.ย. 2558
 • รุ่นที่ 3 วันที่ 24 – 26 มิ.ย. 2558
 • รุ่นที่ 4 วันที่ 1 – 3 ก.ค. 2558
 • รุ่นที่ 5 วันที่ 8 – 10 ก.ค. 2558

วิทยากร : ผศ.ดร. สุขุมาล กิติสิน อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ค่ามัดจำสำรองที่นั่ง : 2,000 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเงื่อนไขการสมัคร

 1. ผู้สมัครเลือกหลักสูตร และกรอกข้อมูลลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์
 2. จำกัดการสมัคร หน่วยงานละไม่เกิน 2 ท่าน
 3. ผู้สมัครต้องชำระเงินค่ามัดจำสำรองที่นั่ง 2,000 บาท ก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน และส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินผ่านเว็บไซต์
 4. ผู้สมัครจะได้รับเงินค่ามัดจำคืนเต็มจำนวน เมื่อเข้าร่วมอบรมครบ 3 วัน หลังเดือนสิงหาคม 2558
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำ กรณีที่ผู้สมัครไม่เข้าร่วมอบรม หรือเข้าร่วมอบรมไม่ครบตามเงื่อนไขการคืนเงินค่ามัดจำ

ความต้องการขั้นพื้นฐาน

 1. ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้พื้นฐานในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP
 2. ผู้เข้าอบรมควรมีความเข้าใจในหลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP)

สนใจสมัครอบรม และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://sites.google.com/site/phplaraveltraining

โทรศัพท์ 099-826-3909

ทาง Redhat ส่งบทความการคาดการณ์เทคโนโลยีในปี 2558 มาให้ ผมอ่านดูแล้วน่าสนใจมากเลยเอามาเผยแพร่ต่อให้นะครับ

บิ๊กดาต้า

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (data scientists) ระดับองค์กรจะมีความสำคัญมากขึ้น
ความแตกต่างระหว่าง บิ๊กดาต้า และ ดาต้า ยังคงเป็นเรื่องที่ไม่ชัดเจนอยู่  ซีไอโอจะให้ความสำคัญกับการรวมและบูรณาการแหล่งข้อมูลแบบดั้งเดิม (เช่น ดาต้า แวร์เฮ้าส์) การวิเคราะห์เชิงธุรกิจด้วยแดชบอร์ดธุรกิจอัจฉริยะและชุดข้อมูลจากเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับบิ๊กดาต้า เช่น ฮาดูป  จะทำให้เกิดการสร้างสรรค์ธุรกิจประเภทใหม่ๆ และเกิดการจัดประเภทอุตสาหกรรมโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกจากบิ๊กดาต้า  นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจะมีบทบาทมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านคุณลักษณะของข้อมูล  (data hygienists) เพื่อปรับปรุงคุณภาพและสำรวจข้อมูลให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกสรรข้อมูลมาใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ  รวมถึงผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ที่จะผลักดันการนำข้อมูลเชิงลึกมาใช้ให้เกิดประโยชน์  นอกจากนี้ จะมีการใช้นวัตกรรมบิ๊กดาต้าต่างๆ ที่อยู่บนโอเพ่นซอร์สมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเร่งและก่อให้เกิดเทคโนโลยีต่างๆ เช่น Storm และ Spark
Continue reading

จบไปเป็นที่เรียบร้อยกับงานสัมมนา Open Source สำหรับ CIO ภาครัฐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (6 พ.ย. 2557) ที่ได้รับความสนใจจาก CIO ของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เป็นอย่างดี

วันนี้ผมก็เลยเก็บตกสำหรับผู้ที่พลาดงานสัมมนาดีๆ ไป ด้วยการนำไฟล์นำเสนอมาแบ่งปันกันครับ

Raspberry PI หรือว่าคอมพิวเตอร์จิ๋ว เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มทดลองทางด้านระบบฝังตัวที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เราสามารถเลือกแพลตฟอร์ม ในการพัฒนาซอฟแวร์ได้อย่างหลากหลาย บอร์ด Raspberry PI ถือว่าเป็นหนึ่งในชุดทดลองที่มีความน่าสนใจเนื่องจากราคา ขนาดเล็ก และสามารถลงระบบปฏิบัติการ Linux ได้ ในบางงานการใช้งาน Raspberry PI มาทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์จะคุ้มค่ากว่า นอกจากนั้น Raspberry PI ยังเป็นแนวทางให้สามารถศึกษา Linux ระดับสูงเช่นการพัฒนาดีไวซ์ไดรเวอร์ การสร้าง Distribution ของตนเองได้ง่ายกว่าบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอีกด้วย

วันที่ 1 Raspberry PI Hardware interface and Programming I
เริ่มต้นให้ผู้เข้าอบรมตั้งแต่พื้นฐานเพื่อสามารถประยุกต์ใช้งาน Raspberry PI ในการ ติดต่อสื่อสารกับฮาร์ดแวร์ และคุ้นเคยกับระบบปฏิบัติการ Linux บนบอร์ด Raspberry PI

 • แนะนำบอร์ดพัฒนา Raspberry PI Type B/B+
 • การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Raspbian บน Raspberry PI
 • Fritzing ซอฟแวร์ Open Source สำหรับงานทางด้านวงจร
 • แนะนำการใช้งาน Linux command line เบื้องต้น
 • การติดต่อสื่อสาร GPIO บน Raspberry PI
 • พื้นฐานการพัฒนาซอฟแวร์ภาษา Python
 • ตัวอย่างการควบคุม LED, Relay, Button
 • การเชื่อมต่อกับ Temperature sensor ด้วย Raspberry PI
 • การเชื่อมต่อกับ RTC module และการเรียกใช้งานฟังก์ชั่นเวลา
 • การเชื่อมต่อกับ RFID Module เพื่อระบุตัวตนของการ์ด
 • Raspberry PI และการเชื่อมต่อผ่าน TCP, UDP Protocol ( Server-Client Model )
 • ตัวอย่างการเชื่อมต่อ Raspberry PI กับ Smart phone Android เบื้องต้น

วันที่ 2 Raspberry PI Hardware interface and Programming II
เน้นการใช้งานบอร์ด Raspberry PI กับเทคโนโลยีซอฟแวร์ต่างๆ เพื่อตอบรับยุคของ IoT (internet of things)

 • การพัฒนาซอฟแวร์เชื่อมต่อฐานข้อมูลSQLite เบื้องต้น
 • แนะนำ WebServer ต่างๆที่สามารถใช้งานบน Raspberry PI ได้
 • การติดตั้งและใช้งาน Lighttpd
 • Real Time WebFramework
 • WebSocket และ Socket.IO
 • การควบคุม GPIO ผ่าน Web แบบ Real Time
 • การแสดงผลกราฟผ่าน Real Time Web
 • Final Lab
 • ตัวอย่างการติดตั้ง PHP, MySQL, Apache

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ deaware.com/siparpi

ในบรรดาปัญหาต่างๆ สำหรับ Drupal ที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ต้องเจอ ปัญหาอันดับต้นๆ ที่ทุกคนต้องปวดหัวคงหนีไม่พ้นเรื่องของการจัดการสแปม วันนี้ก็เลยจะมาแนะนำเครื่องมือที่น่าจะเอามาลองพิจารณาดูครับ

 1. Policy ครับ นโยบาย อันนี้ไม่มีเป็นโมดูลครับ ต้องจัดการเอง เริ่มจากกำหนดให้ดีว่าใครจะสามารถใส่เนื้อหาลงในเว็บได้บ้าง (ทุกคน หรือเฉพาะสมาชิก) ถ้าเปิดให้สมาชิกโพสได้ แล้วใครสมัครสมาชิกได้บ้าง การอนุมัติการเป็นสมาชิกจะทำด้วยวิธีไหน อันนี้สำคัญมาก
 2. reCAPTCHA เป็นตัวช่วยในการชืนยันความเป็นมุษย์ของผู้เข้าใช้งานเว็บ โดยจะแสดงข้อความยึกยือขึ้นมาให้เราพิมพ์ตาม ว่าเราอ่านรู้เรื่องหรือไม่
 3. http::BL HTTP Black List ตัวนี้จะคอย Block IP ของสแปมเมอร์ให้ครับ เป็นตัวที่ควรมีไว้
 4. Bad Behavior จะคอยตรวจสอบพฤติกรรมการเข้าใช้งานเว็ย ว่าเป็นคนหรือเป็นหุ่นโดยการวิเคราะห์จาก HTTP
 5. Mollom เป็นตัวที่หลายคนแนะนำ แต่หลังๆ ทำงานไม่ค่อยดี ผมเลยถอดไปแล้ว (ไม่แน่ใจว่าถ้าใช้แบบเสียเงินจะดีไหม) ตัวโปรแกรมจะมีบริการสำหรับวิเคราห์สแปม แล้วก็สั่งบล๊อกให้อัตโนมัติครับ

ส่วนตัวก็ยังไม่เจอโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบครับ เพราะสแปมเมอร์ก็ฉลาดมาก ยังต้องคอยไล่ลบด้วยมือเป็นระยะๆ ยังไงแล้วถ้าได้เทคนิควิธีการที่ดีกว่านี้จะนำมาฝากครับ

ผมเองเป็นคนที่ใช้ Chrome browser มาหลายปีมาก จนล่าสุดหลังจากขยับมาใช้ Ubuntu 14.04 ก็เลยพยายามจะลองใช้ Firefox ดู เพราะชอบเครื่องมือ Webdeveloper ของ Firefox มากกว่า แต่ใช้ได้ไม่กี่วันก็ต้องกลับมาตายรังที่ Chrome อีกอยู่ดี แล้วปล่อยให้มันสูบพลังของ CPU ต่อไป

เหตุที่ใช้ Firefox ไม่รอดเพราะติดที่ความสามารถบางอย่างของ Firefox นั้นไม่ตอบสนองต่อความต้องการครับ วันนี้ก็เลยจะมาแนะนำความสามารถอย่างหนึ่งของ Chrome กัน คือ การจัดการตัวเสริช

โดยปกติเวลาเราจะเสริชอะไรใน Browser เราก็จะพิมพ์คำค้นลงไปใน Address bar เลย แล้ว Browser จะโดดเข้าไปที่หน้า Google search ให้เอง แต่นั่นยังไม่เป็นที่พอใจครับ มันช้าไป เลยต้องมาปรับแต่งหน่อย

สิ่งที่จะทำคือ ตั้งค่าให้เวลาที่เราพิมพ์คำค้นแล้วกด Enter ตัวโปรแกรมจะดึงผลลัพธ์ขึ้นมาให้เลย โดยอาศัยตัวเสริชของ Google ที่ชื่อว่า I’m feeling lucky

วิธีตั้งค่า ไปที่หน้าตั้งค่าของ Chrome ที่ส่วนของ “เครื่องมือค้นหา” ให้คลิกที่ “จัดการเครื่องมือค้นหา”

Imgur

เราจะพบส่วนจัดการเครื่องมือค้นหา

Imgur

เพิ่มค่าของ I’m feeing lucky ลงไป แล้วใส่ค่าตามบรรทัดข้างล่างลงในช่องดังภาพ

http://www.google.com/search?hl=en&q=%s&btnI=I%27m+Feeling+Lucky&aq=f&oq=

เพียงเท่านี้ในครั้งต่อไปที่เสริชก็จะได้ผลการค้นหาในทันทีแล้ว ไม่ต้องเข้าไปหน้า Google อีกต่อไป

นอกจากนี้เรายังสามารถเพิ่มตัวค้นหาอื่นๆ ได้อีกด้วย โดยกำหนดคีย์เวิร์ดลงไป แล้วก็ใส่ค่าลงไปตามนี้

 • google translate: http://translate.google.com/?source=osdd#auto|auto|%s
 • youtube: http://www.youtube.com/results?search_query=%s&page={startPage?}&utm_source=opensearch
 • facebook: http://www.facebook.com/search/?src=os&q=%s

วิธีใช้งานเราก็พิมพ์คำหลักลงไปก่อน ตามด้วยสเปซบาร์ และคีย์เวิร์ดที่ต้องการ

หลังจากที่ SIPA ได้ร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในการจัดประกวดและเผยแพร่ชุด “13 ฟอนต์แห่งชาติ” ไปแล้ว และได้มีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในส่วนของฟอนต์ TH Sarabun New

จากความแพร่หลายในการใช้งานชุดฟอนต์แห่งชาติ ทาง SIPA และกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงเล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขข้อกำหนดของสัญญาอนุญาตการใช้งานฟอนต์ให้แพร่หลายยิ่งขึ้นจึงได้ร่วมกันแก้ไขสัญญาอนุญาตให้เป็น GPL2 เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดและเผยแพร่เพิ่มเติมในช่องทางอื่นได้ โดยในช่วงแรกจะมีเพียง 10 ฟอนต์ที่ได้ปรับปรุงสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทาง SIPA จะดำเนินการประสานงานเพื่อแก้ไขสัญญาอนุญาตของอีก 3 ฟอนต์ที่เหลือ ต่อไป

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

ชื่อบริษัท (ไทย / อังกฤษ): Almacom (Thailand) Ltd.
ที่อยู่: 80/77 Krungthep Kreetha Road Sapansung Bangkok 10250
โทรศัพท์: 662 1849013-14
โทรสาร: 662 1849015
เว็บไซต์: Almacom (Thailand) Ltd.
หมายเลขจดทะเบียนบริษัท: 105551037231
ปีที่ก่อตั้ง: 2008
ทุนจดทะเบียน: 2,000,000
ชื่อผู้ติดต่อ: Pecharat Jiambutr
อีเมล: petcharat.j@almacom.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 081 841 5163

ผลิตภัณฑ์

OpenERP (Open Source Management Solution)

OpenERP is an open-source enterprise resource planning system. It is an alternative to proprietary products like SAP or Oracle Applications. More than 500 modules are available in OpenERP: accounting, purchase management, sales, inventory, production, CRM, HR, document management, business intelligence and much more. OpenERP has a modern web-based interface that works in all major browsers (Firefox, Explorer, Safari). With more than 1000 installations per day, OpenERP is the most popular open-source ERP system.

บริการ

 1. Implementation of ERP
 2. Custom module development
 3. Hosting of ERP
 4. Data migration to ERP 5. User and technical training

เกี่ยวกับบริษัท

Almacom specializes in implementation of open source ERP system called OpenERP. This ERP system has many modules: accounting, stock management, purchasing, sales, production, HR, CRM, business intelligent. Almacom has the skills and provide services to implement and customize all of these modules. The skills required to implement ERP also includes system administration, database management and security auditing using a wide range of open source tools (Linux, PostgreSQL, Nagios, etc.)

ผลงานที่ผ่านมา

 • Atlas Copco (Thailand) – Direct Ordering and Stock Management Enables customer to ask for questions, make purchase orders and monitor status using web interface. Integrates stock management features to control consignment stock. 150,000+ Products. Automatic real-time synchronization with Scala System. Use OpenERP as application.
 • Advance Life Insurance – Purchasing and Inventory Control System Handles purchase requisition from 20+ departments and 70+ users. Advanced approval controls of purchase requisitions and purchase orders and payment voucher. Use OpenERP as application.
 • AFRIMS (Armed Forces Research Institue Of Medical Science) – Purchasing and Inventory Control System Purchase management system with custom module for budget management of donated funds. Use OpenERP as application.
 • Mwave Marketing Co.,Ltd. – ERP + CRM System Implement OpenERP using accounting, stock, purchase, sales, CRM modules. Use OpenERP as application.