ผมเชื่อว่ามีหลายคนน่าจะเคยเจอปัญหา Database Mysql ทำงานช้า เช่น กว่าจะ query ข้อมูลใน Database ได้ต้องรอประมาณ 5 – 10 นาที หรือ User บ่นว่าใช้งาน Application ช้าเป็นบ้างช่วง แล้วพอ Admin ไปดูกลับพบว่าปกติไม่ได้ช้าแต่อย่างใด เป็นต้น เราสามารถให้ Zabbix มาช่วย monitor Database Mysql แทน Admin ได้ตลอดเวลา หาก Database Mysql เริ่มมีปัญหาก็จะแจ้งเตือนไปที่ Admin และ Admin ก็จะดำเนินการแก้ปัญหาได้ทันท่วงที โดยตัวอย่างในบทความนี้ผมจะมีเครื่อง Zabbix-Server และ Zabbix-Agent ที่ติดตั้ง Mysql แล้ว

ที่เครื่อง Agent ให้เรา Copy ไฟล์ config ตัวอย่างจาก /usr/share/doc/zabbix-agent/examples/userparameter_mysql.conf มาไว้ที่ Path /etc/zabbix/zabbix-agentd.conf.d/ ใช้คำสั่งดังนี้
Continue reading

สวัสดีครับเรามาเรียนรู้ zabbix proxy กันเถอะครับ zabbix proxy จะช่วยลดปริมาณ traffic ของ network ที่ต้องใช้เพื่อส่งข้อมูลที่ monitor ได้กลับไปยัง zabbix server หรือมองว่า zabbix proxy เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลนั้นเอง โดยส่วนใหญ่จะใช้ zabbix proxy มาช่วยส่งข้อมูลไปยัง zabbix server ซึ่งเครื่อง agent หลายๆ เครื่องอยู่คนล่ะ network กับ zabbix server หรือในกรณีที่อยู่ต่าง site กันเป็นต้น ตัวอย่างในภาพด้านล่างคือเครื่อง zabbix server จะร้องข้อขอมูลเครื่อง agent1 และ agent2 ไปยัง zabbix proxy และเครื่อง zabbix proxy จะมีข้อมูลที่ monitor ได้ของเครื่อง agent อยู่แล้ว


Continue reading

สวัสดีครับในบทความนี้เราจะมาดูการเพิ่ม Host Agent ทั้งแบบ active และ passive ข้อแตกต่างระหว่าง active กับ passive คือแบบ active จะเป็นการส่งข้อมูลที่ monitor ได้จาก agent กลับไปที่ Server และแบบ passive จะทำตรงกันข้ามกันคือ Server จะมีการเรียกไปที่ agent เพื่อดึงข้อมูลที่ Monitor จาก agent แบบ active จะมีข้อเสียอยู่คือจะมีบาง item ที่แบบ active ไม่สามารถใช้ได้เหมือนแบบ passive แต่มีข้อดีคือไม่ต้อง forward port ที่ gateway ฝั่ง agent ซึ่งจากประสบการณ์ผมก็จะใช้แบบ active ซะส่วนใหญ่ เพราะจะได้ไม่ไปยุ่งกับ gateway เนื่องจากบางที่อาจมีโครงสร้าง network ที่ซับซ้อน
Continue reading

เรามาทำความรู้จักกับ Munin monitoring กัน Munin monitoring เป็น Software ที่เอามาใช้ Monitor system และ network ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ดูการใช้งาน resource เครื่อง และส่งค่านั้นๆ มาที่เครื่อง Server และแสดงผลเป็นกราฟเพื่อให้อ่านค่าได้ง่ายขึ้น munin จะมีการทำงานที่สำคัญอยู่สองส่วนคือ ส่วนที่เป็น Server หรือ Master และส่วนที่เป็น Client หรือ Node

munin monitoring

ที่นี้เรามาดูวิธีการติดตั้ง Munin Master บน Ubuntu Server 14.04.1 กันเลยอันดับแรกเมื่อเราติดตั้ง Ubuntu Server ให้เปลี่ยนชื่อ hosts ใน /etc/hosts ในตัวอย่างจะตั้งเป็น stats.munin.local เสร็จแล้วให้สั่ง Update และ Upgrade ก่อนเลยดังนี้
Continue reading