เกี่ยวกับ Git Workflow นั้นให้มองภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีนักพัฒนาหลายคนร่วมในโครงการ การพัฒนาฟีเจอร์ การ release version ใหม่ การแก้ bug ซึ่ง git workflow ก็คือการนำสิ่งเหล่านั้นมาพัฒนาในรูปแบบของ workflow โดยใช้ git ช่วยในการพัฒนา

ยกตัวอย่างการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามผังการพัฒนาในรูปตัวอย่างด้านล่าง


Continue reading

การที่นักพัฒนาหลายๆ คนใช้งาน Git บน Repository เดียวกัน สามารถทำได้ โดยกระบวนการหนึ่งเราเรียกว่า การทำงานแบบ Centralized Workflow

ตัวอย่างที่จะแสดงนี้ มีนักพัฒนา 3 คน ที่ทำงานบน Remote Repository เดียวกัน โดยทั้ง 3 คน ได้ใช้คำสั่ง git clone เพื่อนำ Remote Repository มาคัดลอกเป็น Local Repository เพื่อทำงานในเครื่องตนเอง
Continue reading

Git Reset เป็นคำสั่งสำหรับย้อนการกระทำ หรือเข้าใจง่ายๆ คือเหมือนกับคำสั่ง undoing ในโปรแกรมอื่นๆ วิธีการใช้จะแสดงให้เห็นในตัวอย่างด้านล่าง โดยตัวอย่างมีการแก้ไขข้อมูลในไฟล์ที่ชื่อว่า README.txt และภาพด้านล่างเป็นผลลัพธ์จากการใช้คำสั่ง git status เพื่อให้เห็นว่าเอกสารดังกล่าวมีการแก้ไข

จากนั้นทดลองใช้คำสั่ง git add เพื่อจะทดสอบใช้คำสั่ง git reset โดยการย้อนกลับมายังสถานะดังภาพตัวอย่างด้านบน

$ git add .

รูปภาพด้านล่างเป็นผลลัพธ์จากการใช้คำสั่ง git add แล้วตรวจสอบสถานะด้วยคำสั่ง git status
Continue reading

การเปลี่ยนแปลงของซอร์สโค้ดนั้นใน repository นั้น สามารถเรียกดูได้ด้วยคำสั่ง

$ git log

รูปด้านล่างเป็นตัวอย่างแสดง log ของที่การ commit ว่าในแต่ละ commit มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

แต่ log ที่แสดงให้เห็นด้านบน แสดงให้เห็นรายละเอียดเพียงชื่อผู้ใช้, วันที่ และ commit massage ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูลในซอร์สโค้ด หากต้องการให้แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมให้เพิ่ม option -p ต่อท้ายคำสั่ง
Continue reading

เราสามารถใช้คำสั่ง Add เพื่อเพิ่มข้อมูล โดยทางเทคนิคแล้วเราจะเรียกโครงสร้างของข้อมูลที่ใช้งานว่า working tree เนื่องจากการใช้ Git ในการจัดการเวอร์ชันของข้อมูลนั้น เปรียบเสมือนรากของต้นไม้ ที่สามารถแตกกิ่งก้านสาขาจากแกนกลางได้

การเพิ่มข้อมูลทำได้โดยใช้คำสั่ง git add

เริ่มต้นด้วยการทดลองสร้างไฟล์ โดยเพิ่มข้อความลงในไฟล์ที่สร้าง ด้วยคำสั่ง

$ pico Changefile.txt

หรือใช้ editor อื่นๆ เพื่อเพิ่มข้อความ “change me” ลงในไฟล์ Changefile.txt

$ pico Deletefile.txt

หรือใช้ editor อื่นๆ  เพิ่มข้อความ “delete me” ลงใน Deletefile.txt

Continue reading

Git Repository เปรียบเสมือน directory หรือโฟลเดอร์ที่ทำงานร่วมกับ Git โดย Git Repository จะเก็บประวัติทั้งหมด และสามารถ Track เวอร์ชันได้

วิธีการสร้าง Git Repository ทำได้ด้วยคำสั่ง

$ git init <directory>

ผลลัพธ์คือจะสร้าง directory ใหม่ขึ้นมา

Git Repository สามารถสร้างได้อีกวิธีหนึ่งคือคำสั่ง

$ git init --bare <directory>


Continue reading

Git เป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยในการจัดการซอร์สโค้ด (SCM : Source Code Management) รวมไปถึงช่วยควบคุมการแก้ไข (Distributed Revision Control) พูดง่ายๆ คือ Git เป็นสิ่งที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักพัฒนาในการจัดการซอร์สโค้ด แก้ไข และสามารถย้อนกลับไปยังเวอร์ชันที่ก่อนหน้าได้

ที่กล่าวมาเป็นเพียงความสามารถเพียงส่วนหนึ่งของ Git เท่านั้น ในรายละเอียดแล้ว Git มาอะไรที่น่าสนใจ และเป็นเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาที่จะขาดไม่ได้ แต่ก่อนจะลงรายละเอียดอื่นๆ เรามาเรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่า ถ้าเราจะเริ่มใช้ Git มีอะไรบ้างที่เราต้องเรียนรู้

การติดตั้ง Git บน Linux ทำได้ง่ายๆ สำหรับ Fedora เพียงแค่ใช้คำสั่ง yum

$ yum install git

หรือใช้คำสั่ง apt-get กรณีเป็น Debian-based

$ apt-get install git


Continue reading