/tmp/lab และ 6bis จัดงาน Hacker Space Festival ขึ้นที่ปารีส ฝรั่งเศส วันที่ 16-22 มิถุนายน 2551 โดยงานนี้รวมพลผู้ใช้ Free Software / Open Source Software และผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีร่วมเสวนา แชร์ความรู้ แสดงความเห็น เกี่ยวกับเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต โดยในงานมี หัวเรื่องหลักๆ ดังนี้

* What would the Internet look like without hackers?
* What would computing look like without free and open source software?
* What would the culture look like with DRM and closed media channels everywhere?
* Where do art and technology merge? Would Gilbert Simondon be happy if he were alive today?

สนใจเข้าร่วมงานก้อไปกันได้ที่

/tmp/lab & 6Bis
6Bis rue Leon Geffroy
94400 Vitry sur Seine

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม – http://www.hackerspace.net

SIPA ลงนาม MOU กับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ สร้างบุคคลากรเกรดเอโอเพ่นซอร์ส หวังเป็นตัวช่วยกระตุ้นการใช้งานโอเพ่นซอร์สและพัฒนาในประเทศไทยเติบโตเพิ่ม มากขึ้นอย่างแพร่หลาย หลังจาก 10 ปีที่ผ่านมาแทบไม่เกิดการพัฒนาเพราะติดภาพฟรีโอเพ่นซอร์สไม่ถูกจริง
       
       นายรุ่งเรือง ลิ้มชูปฎิภาณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือซิป้า เปิดเผยว่า ซิป้ามีนโยบายส่งเสริมสร้างบุคลากรที่มีความเชียวชาญโอเพ่นซอร์สในประเทศไทย และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและมีการใช้งานในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลาย จึงได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการสนับสนุนการใช้งานโอเพ่นซอร์ส กับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผู้ผลิตและพัฒนาฟรีโอเพ่นซอร์ส
       
       ที่ผ่านมาโอเพ่นซอร์สเข้ามาในประเทศไทยร่วม 10 ปีแล้วแต่กลับไม่เกิดการพัฒนาให้มีการใช้งานเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย เนื่องจากติดการนำโอเพ่นเซอร์สฟรีต่างชาติมาใช้งานแต่กลับมีค่าใช้จ่ายจาก การใช้งานสูงกว่าระบบปิด จึงทำให้ผู้ประกอบการหน่วยงานการศึกษาไม่กล้านำระบบโอเพ่นซอร์สมาใช้งาน
       
       “ที่ ผ่านมาโอเพ่นซอร์สบ้านเราไม่พัฒนาเป็นเพราะ แต่เดิมการนำโอเพ่นซอร์สฟรีจากต่างประเทศเข้ามาใช้ กลับมีค่าใช้จ่ายบานปลายจนมีค่าใช้จ่ายมากกว่าซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ทำให้หน่วยงานต่างๆไม่กล้าใช้งานระบบโอเพ่นซอร์ส ฉะนั้นซิป้า จึงมีต้องการเห็นการใช้งานฟรีโอเพ่นซอร์ส อย่างแท้จริงเกิดขึ้นในประเทศเพื่อให้เกิดการใช้งานที่แพร่หลายมากที่สุด”
       
       การทำ MOU ครั้งนี้ซิป้ามีหน้าที่คัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสมเข้าร่วมการฝึกอบรม โอเพ่นซอร์ส ของมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความชำนาญ ให้กลับไปเผยแพร่ความรู้ต่อให้กับองค์กรที่สังกัดอยู่ โดยเบื้องต้นบุคคลที่จะส่งเข้าพิจารณาจะเป็นบุคลากรของซิป้าเอง หน่วยงานราชการเพื่อนำไปใช่งานพัฒนาในศูนย์ราชการ และกองทัพอากาศ
       
       นายสาทิศ เพิ่มสว่าง ผู้อำนวยการโครงการซอฟต์แวร์ฟรีและโอเพ่นซอร์ส มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ กล่าวว่า มูลนิธิมีจุดประสงค์ส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และเห็นว่าการร่วมมือกับซิป้าจะช่วยให้ผลักดันวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ บรรลุวัตถุประสงค์ได้เร็วขึ้น
       
       ทั้งนี้ มูลนิธิต้องการสร่งบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อสามารถเผยแพร่ความรู้ใน การใช้งานและมีความสามารถที่จะพัฒนาการใช้งานโอเพ่นซอร์สให้มากยิ่งขึ้น และมูลนิธิไม่ต้องการคัดเลือกบุคคลเข้าฝึกอบรมเพราะอาจจะไม่ตรงตามเป้าหมาย และหากให้ SIPA เป็นผู้ดำเนินการจะได้บุคลากรที่เหมาะสมในสำหรับการเข้าอบรมหลักสูตรได้ตรง จุดมากกว่า และมูลนิธิยังมีวัตถุสนับสนุนผู้แต่งตำราเกี่ยวกับโอเพ่นซอร์สด้วย
       
       ที่ ผ่านมามูลนิธิได้ฝึกอบรมบุคลากรโอเพ่นซอร์สเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม ลีนุกซ์แล้ว 2 รุ่น และโครงการฝึกอบรมบุคลากรที่ซิป้าจะเป็นผู้คัดสรรให้เป็นโปรแกรมแรกคือ หลักสูตรลีนุกซ์

ที่มา – ผู้จัดการ

MacLibre บริการแหล่งรวมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส สำหรับผู้ใช้ Mac OS X โดยใช้โปรกรม MacLibre เป็นตัวติดตั้งโปรแกรมนั้นๆ โดย MacLibre ก็เป็นซอฟตแวร์โอเพนซอร์สเช่นกัน โดยพัฒนาในระหว่างการประกวด Google Summer of Code โดยมีผู้ดูแลคือทีมงานจากโครงการ WinLibre

MacLibre เป็นโปรแกรมคล้ายๆ กับ Automatix คือมีโปรแกรมโอเพนซอร์หลายๆ ตัวบริการให้ Download โดยแบ่งกลุ่มๆ คือ Create, Internet, Multimedia, Office และ Utilities แหมเห็นแล้วนึกถึง Installer ของ iPhone เลยครับ ถ้าเพิ่ม repository ได้เองนี่รักรองสนุกแน่นอนครับ

 

ผมได้เข้าร่วมสัมนาในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเมื่อปลายเดือนที่แล้ว ได้พบปะกับคนที่ทำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและคนที่ทำซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช้โอเพนซอร์สและไม่ได้เปิดเป็นโอเพนซอร์ส หลายๆ คนต่างให้ความคิดเห็นในหลายๆ แง่มุมของการได้รับการบริการ สนับสนุน ช้วยเหลือจากองค์กร อย่าง SIPA, Software Park, สสว และอื่นๆ ที่พยายามที่จะผลักดันให้มีบริษัทซอฟต์แวร์ในประเทศให้มากขึ้น มีการบริการด้านแอพลิเคชั่น และเว็บแอพิเคชั่นมากขึ้น

แต่ทว่าการผลักดันนั้น ไม่ได้มีระเบียบแบบแผน หรือวางแนวทางที่ชัดเจน จึงทำให้เกิดบริษัทที่ทำธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน ออกมาห้ำหั่นกันเองบ้าง หรือแฟ้ซอฟต์แวร์ใหญ่ๆ จากต่างประเทศบ้าง ทำให้หลายๆ คนที่เข้าร่วมฟังสัมนาในวันนั้นกล่าวถึงองค์กรของรัฐได้อย่างถึงพริกถึงขิงจนผมตกใจเลยทีเดียว ประเด็นต่างๆ ก้อมีดังนี้

 1. ไม่ทราบความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการ ในแง่นี้ไม่ได้หมายถึง เรื่องการตลาดเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึง ทำอย่างไรเขาจึงจะเพิ่มศักยภาพและพัฒนาศักยภาพของเอาให้เพิ่มมากขึ้นได้ ซึ่งเรื่องนี้คงไม่ได้จบที่การสอบ Certified ใช่ไหมครับ
 2. ไม่ได้สนับสนุนอย่างแท้จริง สนใจเพียงแค่ KPI ที่ต้องให้ได้ตามเป้า
 3. ไม่ได้รับการสนับสนุนในการออกบูธงานต่างๆ ในประเทศ ส่วนต่างประเทศไม่ต้องพูดถึงเพราะยังไงๆ ก้อต้องคัดไปอยู่ดี :P
 4. ขาดความต่อเนื่องเอาหน้าไว้ก่อน สงสัยอันนี้เกี่ยวพันกับข้อ 3
 5. สนับสนุนทางการตลาด
 6. เพิ่มศักยภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ
 7. การพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่อย่างมีขั้นตอน
 8. และอื่นๆ

ผมพยายามคิดทั้ง 2 ด้านในฐานะที่ผมเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (หน้าใหม่จริงๆ แผนธุรกิจยังไม่ได้เขียนเลย) กับได้มีโอกาสเข้ามาทำงาน Out Source กับองค์กรของรัฐว่า ทำอย่างไรถึงจะช่วยผลักดันหรือพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่และรายเก่าให้เดินไปได้ด้วยตัวของเขาเอง ซึงผมมองว่าธุรกิจซอฟต์แวร์ของประเทศเรายังมืดมน เพราะยังขึ้นกับปัจจัยทางเศรษฐกิจหลายๆ ตัว เอาเป็นว่าหลังการสัมนานั้น ทำให้ทุกๆ กลุ่มผู้ประกอบการเข้าใจคำว่า "อย่ายึดติดว่าต้องทำธุรกิจซอฟต์แวร์" ทำธุรกิจต้องให้มองกว้างเข้าไว้ และไกลให้มากๆ เข้าใจถึงสถานะปัจจุบัน และปรับตัวให้ทันกระแสเศรษฐกิจ การทำธุรกิจคำนึงแค่ "ตัวคุณ" กับ "สินค้าของคุณ" เท่านั้น!

Banshee เป็นโปรแกรมฟัง+จัดการเพลงแบบโอเพนซอร์ส ที่เขียนด้วย C#/Mono

ความสามารถ

 • สนับสนุนไอพ็อด, เครื่องเล่นเพลงพกพาที่ใช้โปรโทคอล MTP (เช่น Creative Zen, iRiver, SanDisk, Zune) และเครื่องเล่นแบบ Mass Storage อื่นๆ พร้อมแสดงพื้นที่ใช้งาน
 • รองรับ Last.fm ในตัว ไม่ต้องลงปลั๊กอินเพิ่ม
 • Play Queue สำหรับคนชอบ WinAmp ที่ขี้เกียจสร้าง Playlist แบบของ iTunes
 • ระบบจัดการวิดีโอและ podcast
 • ดึงข้อมูลชื่อเพลงจาก MusicBrainz เวลา rip จากซีดี
 • Album Browser, Mini mode, Smart playlist พวกนี้เป็นฟีเจอร์มาตรฐานของ iTunes อยู่แล้ว
 • ปรับปรุงเรื่องประสิทธิภาพ และการค้นหาเพลงแบบใส่เงื่อนไข

สนใจดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ มีแพกเกจของ openSUSE, Foresight, Fedora, Ubuntu, Debian ให้เสร็จสรรพ ส่วนเวอร์ชันวินโดวส์และแมคจะตามมาในเร็ววัน ผมเคยลองใช้เวอร์ชันก่อนๆ แล้วชอบมากกว่า Rhythmbox นะ

ที่มา – blognone

Intel และ WindRiver จับมือร่วมกันพัฒนาระบบ in-vehicle infotainment (IVI) หวังบุกตลาด embed ในอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยเน้นพัฒนา Open Infotainment Platform (OIP) ร่วมกัน Intel มีโครงการ Moblin ซึ่งนักพัฒนาทั้ง 2 ฝ่ายเข้ามาร่วมพัฒนาอย่างจริงจังมากขึ้น Vincent Rerolle กล่าวถึงโปรกรมที่จะอยู่ใน Moblin ว่า "โปรแกรมก้อคงจะประมาณ Iron-Man อยู่บนหน้าพวงมาลัยรถของคุณน่ะ”

ที่มา – http://www.linux.com/feature/135687

หลายๆ คนก้อบ่นว่าเมื่อไร GNU/Linux จะมาแทนที่ Windows ได้สักที หรือจะแทนที่ Windows ได้อย่างไร เพราะความต้องการหน้าตาที่ดูเป็นมิตรกับผู้ใช้มือใหม่ และความคุ้ยเคยที่ใช้ Windows ทำให้ Famelix Linux Distro ใน Brazil ออกรุ่น Hasta la Vista มาเพื่อตอกย้ำว่า ใช้ Famelix ก้อเหมือนใช่ Windows และดีกว่า Windows ด้วยซ้ำ

 

Linux TLE 9.0 LiveUSB และ LiveCD base on LinuxLive.Org ครับซึ่งการทำงานจะคล้ายๆกับ 8.0.1Live คือการใช้งานการติดตั้งบน USB เหมือนกันอ่านได้จาก wiki เดียวกันhttp://wiki.opentle.org/TLE-Live และรูปแบบ file system ของแฟ้มที่เก็บข้อมูลเปลี่ยนแปลงก็ใช้เหมือนเดิมจึงสามารถ download จาก http://ftp.opentle.org/pub/tlelive/1.0/tlelivedata/ มาใช้ได้เช่นกัน เอาไว้ว่างๆผมจะทำ module driver ของ nVidia ให้เหมือนกันกับรุ่น 8.0.1อีก file ตอนนี้มีแค่ ตัว base เอาไปทดลองใช้กันก่อน มี comment อะไร post ไว้ที่ webboard ในส่วนของ LinuxTLE ได้เลยนะครับ

LiveCD Download : http://www.opentle.org/node/8464

LiveUSB Download: http://www.opentle.org/node/8465

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบแรก เขียน software บน Google Android ทั้งหมด 50 โปรแกรมใน 50 รายการนี้มีคนไทยอยู่ด้วยนะครับ ขอแสดงคงามยินดีด้วยและขอให้ผ่านในรอบต่อๆ ไปนะครับ

 

 1. AndroidScan – Use your phone to scan a barcode, get pricing information from dozens of stores, product reviews and more. Never make a bad purchase again! (by Jeffrey Sharkey)
 2. Beetaun – Social network around geographical content created by people and for people (from your neighborhood, from your city, from your country, from all over the world). By Sergey Gritsyuk and Dmitri Shipilov
 3. BioWallet – A biometric authentication system for Android. This application features iris recognition and can act as a password safe and provide single sign-on for other Android apps. Jose Luis Huertas Fernandez
 4. BreadCrumbz -Navigate your route using pictures instead of a map (there’s also a map, if you like). Easily record routes using your smartphone. Share them with your friends, share them with the world. By Amos Yoffe
 5. CallACab – Konrad Huebner and Henning Boeger
 6. City Slikkers – a Pervasive Game (alternatively Location Based Game) which takes place in the real-existing city. It is designed to connect a large number of players through-out the world and change the way the surroundings are seen. The central idea behind the concept is to give people the opportunity to symbolically interfere with the everyday urban environment and come into contact with previously unknown people. By PoroCity Media and Virtual Logic Systems.
 7. Commandro Commandro shows where are your friends REALLY are and what they’re doing at the moment. Using GPS location information, it will display 100% true real-life event and location information with regards to you and your friends. By Alex Pisarev, Andrey Tapekha.
 8. Cooking Capsules -Simply “watch” a very short cooking show, “shop” with the grocery list, and “make” using the handy step-by-step recipe directions. If you are out of your usual neighborhood you can use the ‘find nearest market’ gps feature. If your friend is stopping at the market, simply hit the ’send to friend’ button to text your list to them. By Mary Ann Cotter and Muthuselvam Ramadoss
 9. Diggin – Daniel Johansson, Aramis Waernbaum, Andreas Hedin
 10. Dyno – Virachat Boondharigaputra
 11. e-ventr – The domain is password protected, but a Whois Lookup shows it is owned by the developer named by Google. By Michael Zitzelsberger.
 12. Eco2go – Reduce your carbon footprint. Eco2go finds and suggests public transit alternatives for your trips – right on your phone. By Taneem Talukdar, Gary Pong, Jeff Kao and Robert Lam
 13. Em-Radar – Em-Radar is a revolutionary mobile product that alerts you about emergencies and severe weather anywhere, any time. By Jack Kwok.
 14. fingerprint – Robert Mickle
 15. FreeFamilyWatch – Navee Technologies LLC
 16. goCart – Rylan Barnes
 17. GolfPlay – give support to all the real time necessities of a golf player during a game, using GPS location and an online querying site where it is possible to access to their game statistics, tournament creation and a social network to exchange impressions with other users about the sport that links them: golf. By Inizziativa Networks
 18. gWalk – Prof. Dr.-Ing. Klaus ten Hagen, Christian Klinger, Marko Modsching, Rene Scholze
 19. HandWx – Delivers 7-Day weather forecasts to your phone. By Weathertop Consulting LLC.
 20. IMEasy – Yan Shi
 21. Jigsaw – Mikhail Ksenzov
 22. JOYity – Coming soon. By Zelfi AG.
 23. LifeAware – Mobile Tracking Service formed to help people be aware of where their friends and family are. A quick search on the Internet shows that approximately 700,000 children are classified as missing annually. The intent of Life Aware is to help you be aware of where you family and friends are. Gregory Moore, Aaron L. Obrien, Jawad Akhtar
 24. Locale – Locale is one of 7 Android applications submitted by MIT students. It enables you to set up location- and time-based profiles for your phone, so you can make it shut up when you’re at work, forward calls to your landline when you’re at home. Clare Bayley, Christina Wright, Jasper Lin, Carter Jernigan.
 25. LReady Emergency Manager – A quick Whois Lookup shows the domain is owned by Chris Hulls, named by Google as a developer of LReady. By Chris Hulls, Dilpreet Singh, Luis Carvalho, Phuong Nguyen.
 26. Marvin – Marvin allows you to publish and browse geo-localized objects around you. Objects can be static or move by themselves and follow you. You publish and browse where you are, based on your current location or where you virtually are on the map. By Pontier Laurent.
 27. Mobeedo – Mobile Search. By Sengaro GmbH.
 28. Multiple Facets Instant Messenger – A Whois Lookup shows the website is owned by Virgil Dobjanschi who is named by Google as the creator of this application. By Virgil Dobjanschi.
 29. MyCloset – Mamoru Tokashiki
 30. PedNav – an application that helps you plan your activities efficiently when moving around and interacting with an urban environment. Like a good personal assistant, PedNav first inquires about your general plans for the day. By RouteMe2 Technologies Inc.
 31. Phonebook 2.0 – Coming soon. By Voxmobili.
 32. PicSay – Eric Wijngaard
 33. PiggyBack – Christophe Petit and Sebastien Petit
 34. Pocket Journey – connects your location to the voices of a global community of artists, historians, architects, musician, comedians, and others so you can quickly know everything about anywhere. By Anthony Stevens and Rosie Pongracz.
 35. Rayfarla – Rayfarla turns your phone into a musical instrument as well as providing a variety of mini games that are music related. I’m not saying too much about Rayfarla at the moment as I’m now in competition with 49 other semifinalists but suffice to say there will be some interesting twists when it is finally released on hardware. By Stephen Oldmeadow.
 36. Safety Net – Michael DeJadon
 37. SocialMonster – Ben Siu-Lung Hui and Tommy Ng
 38. SplashPlay – SplashPlay offers the next generation in musical tuition and learning to play the guitar just got a whole lot easier. Simply attach the pod and light panel to your guitar and start strumming to your favourite songs in minutes. Songs are sent to the pod from a mobile phone or computer using a USB or Bluetooth connection, giving total portability. Other features include a guitar tuner, guitar metronome and a hands free, Bluetooth foot pedal. The product will provide an easy, portable and fun method of learning music.
 39. Sustain- Keeping Your Social Network Alive – Niraj Swami
 40. SynchroSpot – Shaun Terry
 41. Talkplay – Sung Suh Park
 42. Teradesk – José Augusto Athayde Ferrarini
 43. The Weather Channel for Android – The Weather Channel Interactive Inc.
 44. TuneWiki – Our goal is to have the lyrics always on, always available, always synchronized to music – on any device that can play music back and connect to the internet. By TuneWiki Inc.
 45. Wikitude-the Mobile Travel Guide – Find points of interest based on your current location. By Philipp Breuss.
 46. Writing PadShapeWriter is an innovative, original, fun, and highly efficient method of entering text into touch screen mobile phones. ShapeWriter lets the user to simply draw a continuous stroke from letter to letter on a soft keyboard and lift to complete the word. The resulting trace is recognized as the intended word. For example: to write the word “fun”, land the pen (or mouse cursor) on the F key, drag to the U key, continue to the N key and lift up the pen. ShapeWriter recognizes the curso trace F-U-N as the word “fun”.By ShapeWriter Inc.

ที่มา – Android Developer

 

ระยะหลังนี้ Google Friend Connect ได้บีบหัวใจกันไปแล้วรอบหนึ่ง Facebook จึงแก้เกมโดยเตรียมประกาศโอเพนซอร์สแพลตฟอร์มของตัวเอง ซึ่งแพลตฟอร์มที่ว่านี้ประกอบด้วย  FMBL (markup language), FQL (query language), FJS (Javascript library) และ Facebook API ซึ่งจะโอเพนซอร์สทั้งหมด เว็บไซต์ social network อย่าง Bebo ได้ Facebook Platform ไปใช้ ซึ่งทำให้แอพพลิเคชันบน Facebook สามารถนำไปใช้บน Bebo ได้ทันที