โดย default แล้ว เมื่อเราติดตั้ง Zimbra เสร็จเรียบร้อย วิธีการเข้าถึงจะต้องเข้าผ่าน HTTPS เช่น https://mail.example.com จึงจะสามารถเข้าถึงและใช้งาน Zimbra mail ผ่าน Web UI ได้
โดยปกติแล้ว Zimbra มี mode สำหรับเข้าถึง 3 แบบ คือ

  • HTTP only
  • HTTPS only
  • A mixed mode of HTTP and HTTPS

ซึ่งถ้าคำนึงถึงความปลอดภัยแล้วเราควรหลีกเลี่ยงการใช้งาน HTTP ดังนั้นเวลาเราใช้งานจึงควรเข้าด้วย https://mail.example.com แต่ถ้าเราเข้าด้วย http://mail.example.com ก็จะเจอ error ที่ไม่สามารถเข้าถึง Zimbra Web UI ได้ เพื่อไม่ให้ผู้ใช้งานเจอ error และสะดวกสำหรับการใช้งานเราจึงใช้วิธีเซต redirect ดังนี้
เข้า user zimbra โดย

su - zimbra

จากนั้นใช้คำสั่ง zmtlsctl [mode]

mode = http, https, mixed, both, redirect ดังตัวอย่าง

1

ขออธิบาย mode เพิ่มอีกนิด นอกจาก mixed เราสามารถเลือกใช้ได้ดังนี้

  • http – สำหรับ http เท่านั้น
  • https – สำหรับ https เท่านั้น ไม่สามารถเข้าผ่าน http ได้
  • both – สำหรับใช้งานได้ทั้ง http และ https
  • mixed – เมื่อเข้าด้วย http จะสลับไปยัง https เพียงแค่หน้า login เท่านั้น สังเกตจาก URL จะขึ้น https://mail.example.com/?zinitmode=http ซึ่งหลังจาก login แล้วก็ยังคงใช้งานด้วย http เช่นเคย
  • redirect – คล้ายกับ mixed เมื่อ user เข้าด้วย http ก็จะ redirect ไป https แต่ session หลังจากนั้นจะเป็น https ทั้งหมด

หลังจากเรียบร้อยก็ให้รีสตาร์ท zmmailboxdctl โดย zmmailboxdctl restart ลองเข้าระบบด้วย http จะเห็นว่าระบบมีการ redirect ไปยัง https ให้เรียบร้อย

3

Comments are closed.