ในครั้งนี้จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำ backup และการ restore virtual machine

 • การ backup คือ การสำรองข้อมูลของ virtual machine จะมีประโยชน์ในการ restore  virtual machine ทำให้ข้อมูลในช่วงเวลาที่ทำการ backup ยังอยู่ครบ
 • การ restore คือ การกู้คืน virtual machine  จะทำให้สามารถ กู้คืนข้อมูลในช่วงที่ทำการ backup ไว้ได้

สร้าง Directory สำหรับการ Backup

เข้าสู่ระบบ Proxmox->คลิกเลือกที่ Datacenter->Tab Storage->Add->Add Directory

กำหนดการตั้งค่าต่างๆ

 • ID : ในที่นี้ใช้ backup
 • Directory : คือ Path สำหรับเก็บไฟล์ Backup
 • Content : กำหนดเป็น Backups เพื่อให้สำหรับเฉพาะไฟล์ Backup
 • Max Backups : กำหนดเป็น 0 เพื่อไม่ระบุจำนวนไฟล์ Backup

กด Add แล้วจะได้ Icon backup (proxmox)

วิธี Backup Virtual machine

ใน ซอฟต์แวร์ Promox VE จะมีการ Backup ทั้งหมด 3 รูปแบบ

 • Stop : คือการหยุดการทำงานของ VM  แล้วจึงทำการ Backup
 • Suspend : คือการหยุดการทำงานของ VM เพียงชั่วคราว แล้วจึงทำการ Backup
 • Snapshot : ทำการ Backup ในขณะที่ VM ทำงานอยู่โดยไม่ต้องหยุด

เริ่มต้น  Backup -> เลือกเครื่อง VM ที่ต้องการ Backup -> กด Tab เมนู Backup -> กด Backup now

 • Storage : คือเลือกสถานที่ที่เก็บไฟล์ Backup ที่สร้างไว้ในขั้นตอนที่ 1
 • Mode : คือเลือกรูปแบบการ Backup ตามที่กล่าวไว้ในขั้นตอนที่ 1
 • Compression : คือชนิดของการบีบอัด 3 รูปแบบ คือ ไม่มี LZO และ GZIP

เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว กด Backup จะเด้งหน้าต่าง Backup ดังรูปข้างล่าง

เมื่อ Backup เสร็จแล้วจะได้ ไฟล์ Backup อยู่ใน Storage ที่เลือกไว้

วิธี Restore เครื่อง Virtual machine

เข้าสู่ระบบ Proxmox VE->คลิกเลือก Directory ที่เก็บไฟล์  Backup->คลิกที่ Contentเลือกไฟล์ Backup ที่ต้องการ->คลิก Restore

คลิก Restore แล้วจะได้หน้าต่างดังรูปข้างล่าง มีรายละเอียดดังนี้

 • Source คือ ชื่อไฟล์ที่ทำการเลือกเพื่อ Restore
 • Storage คือ พื้นที่ที่ลง VM
 • VM ID คือ ID ของ เครื่อง VM โดยสามารถใส่เลขที่ไม่ใช่เลขเดิมเพื่อเป็นการสร้างเครื่อง VM ใหม่

เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้กดอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำการจะได้หน้าต่างดังรูปด้านล่าง

เมื่อ Progress ครบ 100% แล้วจะได้เครื่อง VM ที่ถูก Restore ดังรูปด้านล่าง

Comments are closed.