ปัญหาเรื่องการ Boot Linux โดยใช้ UEFI ทำให้ Notebook ของ Samsung ในหลายรุ่นเกิดอาการ brick ซึ่งเกิดกับรุ่น NP300E5C, NP530U3C, NP700Z3C, NP700Z5C, NP700Z7C และ NP900X4C ซึ่งรายงานนี้มาจาก Bug Report ของ Ubuntu ซึ่งเกิดใน Ubuntu รุ่น 12.04, 12.10 ใน UEFI Mode เท่านั้น ปัญหานี้เกิดจาก Bug ใน UEFI Firmware

Greg Kroah-Hartman พัฒนา driver ชุดใหม่เข้ามาแก้ปัญหานี้แล้วเพิ่มลงใน Linux Kernel เรียบร้อยแล้ว และได้รับรับรองจากนักพัฒนาจาก Samsung แล้วว่าไม่เกิดปัญหาเหล่านี้แล้ว driver ชุดใหม่จะมีอยู่ใน Kernel ที่กำลังจะออกคือรุ่น 3.8 รุ่น 3.0, 3.2, 3.4 และ 3.7 สำหรับท่านที่อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ kernel.org bug report และอาการ brick ของ machine check exeptions

Comments are closed.