วิธีการสร้าง Host Template เลือกที่ Host Template จะปรากฏรายชื่อของ Host Template เดิมที่ Cacti ได้สร้างไว้เป็นค่าพื้นฐานกด Add เพื่อเพิ่ม Host Template

เมื่อกด Add แล้วจะปรากฏหน้าจอให้ใส่ชื่อของ Host Template ใส่ชื่อ Host Template ที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม Create

เลือกกราฟที่ต้องการในหัวข้อ Associated Graph Template และข้อมูลที่ต้องการใช้ในส่วนของ Associated Data Queries เพื่อกำหนดให้ Host Template ไปเรียกมาใช้งาน โดยทำการเลือกแล้วกดปุ่ม Add ที่ละรายการจากนั้นกดปุ่ม Save จะปรากฏข้อความ Save Successful.

ทดลองใช้งาน Host Template เพิ่มอุปกรณ์ใหม่โดยเลือกใส่ค่า Host Template เป็นชื่อ Template ที่ได้สร้างขึ้นเมื่อเลือกแล้วกดปุ่ม save จะสังเกตว่าในส่วนของหัวข้อ Associated Graph Template และ Associated Data Queries จะมีการตั้งค่าตาม Host Template ที่ได้สร้างขึ้นดังภาพ


วิธีการ Import Template
ดาวน์โหลด Template ที่ต้องการเพิ่มเติมได้ที่ http://docs.cacti.net/templates เลือกดาวน์โหลดในส่วนของ Contributed เมื่อทำการดาวน์โหลดจะได้ไฟล์นามสกุล .gz แตกไฟล์ .gz เพื่อให้ได้ไฟล์นามสกุล .xml ที่ Cacti ใช้ในการสร้าง Template ด้วยคำสั่ง

gunzip filename.gz

เลือกที่ Import Template จะปรากฏหน้าจอ Import Template กดปุ่ม Browse… แล้วทำการเลือกไฟล์นามสกุล .xml จากนั้นกดปุ่ม Open


ในส่วนของ Associated RRA’s ให้เลือกทุกรายการเพื่อให้สะดวกในการใช้งานกราฟ Cacti ในรูปแบบช่วงเวลาต่างๆจากนั้นกด Import เมื่อทำการ Import เรียบร้อยแล้ว Cacti จะมีรายงานการ Import ดังรูป


ทดลองใช้งานโดยวิธีการเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ในส่วนของ Host Template จะปรากฏชื่อ Template ที่ได้ Import มาแล้วกดปุ่ม save จะสังเกตว่าในส่วนของหัวข้อ Associated Graph Template และ Associated Data Queries จะมีการตั้งค่าตาม Template ที่ได้ทำการ Import ดังรูป

วิธีการ Export Template
เลือกที่ Export Template จากนั้นทำการเลือกประเภท Template ที่ต้องการจะ Export ในส่วนของ What would you like to export? เลือกชื่อที่Template ที่ต้องการจะ Export ในส่วนของ Template Export ทำการติ๊กที่ Include Dependencies เพื่อทำการ Export ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Template ด้วย ส่วนของ Output Format แนะนำให้เลือก Save File Locally เพื่อสะดวกในการจัดเก็บลงเครื่องและนำไปใช้งาน กดปุ่ม Export

เว็บเบราว์เซอร์จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกระหว่างการเปิดไฟล์กับการบันทึกให้ทำการบันทึกโดยการกดปุ่ม Save File จากนั้นกดปุ่ม OK โดยส่วนมากไฟล์จะถูกเก็บไว้ที่ Downloads เมื่อเข้าไปตรวจสอบใน Downloads จะพบกับไฟล์นามสกุล .xml โดยมชื่อเป็นขื่อเดียวกับ Template ที่ทำการ Export


สำหรับ How-To ครั้งนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ How-To ครั้งหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็คอยติดตามชมครับ

Comments are closed.