หลังจาก Freeze ในเรื่องของ package และ version กันไปแล้วซึ่งมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในซอฟต์แวร์หลายๆ ตัว ซึ่งซอฟต์แวร์บางตัวยังมีปัญหาอยู่บ้าง แต่ได้รับการแก้ไขไปบางส่วนแล้ว สำหรับ Chantra 4.2 จะมีซอฟต์แวร์และเวอร์ชันดังต่อไปนี้

1. Audacity 1.2.6
2. Vlc 1.0.2
3. Celestia 1.6.0
4. Moodle 1.9.5+
5. Tuxmath 1.7.2
6. Tuxpaint 0.9.20b
7. Tuxtyping2 1.5.3
8. Drupal 6.14
9. Filezilla 3.2.7
10. Joomla 1.5.14
11. Kompozer 0.8a4
12. Smf 1.1.10
13. Xampp 1.7.1
14. Blender 2.49b
15. Gimp 2.6.7
16. Inkscape 0.46
17. Openclipart 0.14
18. Dia 0.97
19. Freemind 0.8.1
20. Ganttproject 2.0.9
21. Openoffice 3.1.1
22. Pdfcreator 0.9.8
23. Lbreakout2 2.4.1
24. Supertux 0.1.3
25. Firefox 3.5.3
26. Thunderbird 2.0.0.22
27. Pidgin 2.6.2
28. 7zip 4.65
29. Clamwin 0.95.2
30. Infrarecorder 0.50
31. Notepad++ 5.4.3
32. Putty 0.60
33. Subversion 1.6.5

ซึ่ง Freeze เรียบร้อยแล้วครับ รอการทดสอบในรายละเอียดคิดว่าคงไม่มีการเปลี่ยนเวอร์ชัน หรือมีซอฟต์แวร์เพิ่มเติม สำหรับ Chantra 4.2 Beta สามารถดาวน์โหลดไปทดสอบได้แล้วที่ http://dp.thaiopensource.org/chantra-release ครับ :)

 

Comments are closed.