หลังจากที่ค่ายผลิต Webbrowser ต่างๆได้ปล่อย Webbrowser ตัวใหม่ของตนออกมาให้ได้ใช้กันประมาณ 1 เดือน ก็ได้มีกราฟส่วนแบ่งทางการตลาดของ Webbrowser ต่างๆที่มีผู้ใช้ทั่วโลกออกมาให้ได้เห็นกันว่า Webbrowser ไหนคนใช้ทั่วโลกมากน้อยแค่ไหน ซึ่งในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม Internet Explorer มียอดผู้ใช้ต่ำลงประมาณ 0.85 % Firefox มีผู้ใช้เพิ่มขึ้นประมาณ 0.06 % สำหรับ Chrome มีผู้ใช้เพิ่มมากขึ้นมากที่สุดอยู่ที่ประมาณ 0.64 % ส่วน Safari เพิ่มขึ้นประมาณ 0.25 และ Opera มียอดผู้ใช้เท่าเดิม

ถึงแม้ว่า IE9 จะเปิดตัวออกมาก็ไม่สามารถทำให้ส่วนแบ่งของผู้ใช้เพิ่มขึ้นโดยมีผู้ใช้ IE9 เพียง 1.04 % ซึ่งผู้ใช้ IE8 ลดลงไป 0.54 % IE7 ลดลง 0.18 % และ IE6 ลดลง 0.36 %

ในส่วนของ Firefox มีส่วนแบ่งในเดือนมีนาคมอยู่ที่ประมาณ 21.08 % ซึ่งยังไม่ถึงจุดสูงสุดที่เคยทำได้ในปีก่อนอยู่ที่ 24.72 % ซึ่ง Firefox 4 มีผู้ใช้ประมาณ 1.68 % ส่วนผู้ที่ใช้ Firefox 3.6 ลดลง 0.64 % และ Firefox 3.5 ลดลง 0.22 %

มาถึง Chrome กันบ้าง มีส่วนแบ่งทางการตลาดในเดือนมีนาคม 11.57 % ซึ่งเพิ่มขึ้นสูงสุดในเดือนนี้ของทุก Webbrowser สำหรับ Chrome 10 ตัวใหม่มีผู้ใช้เพิ่มขึ้นถึง 6.38 % ส่วน Chrome 9 ลดลง 4.07 % และ Chrome 8 ลดลง 1.86 %

ที่มา – beta.i3.in.th

Comments are closed.