E-Swecha (Engineering Swecha : Engineering Freedom) เป็นโครงการซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการสำหรับงานวิศวกรรม พัฒนาโดยชุมชนนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม จากวิทยาลัยด้านวิศกรรมกว่าร้อยคนในจังหวัด Hyderabad และถูกติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์กว่า 21,000 เครื่องในเมือง Andhra Pradesh เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อแก้ปัญหาการใช้งานโปรแกรมที่เป็น proprietary และแก้ไขการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ไปในตัว โครงการนี้เป็นผลผลิตจากการโปรโมตและการสนับสนุนให้ใช้ซอฟต์แวร์เสรีของ Free Software Foundation ในอินเดีย

E-Swecha พัฒนามาจาก Debain ซึ่งเป็นจุดกำเนิด Linux ที่เป็นที่นิยมหลายๆ ตัว เช่น Ubuntu เป็นต้น นอกจากนักศึกษาด้านวิศกรรมแล้วยังมีความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ และนักพัฒนาอิสระ โดยใช้เวลาในการพัฒนามากว่า 1 ปี ตัวระบบปฏิการพัฒนาเพื่อรองรับการใช้งานของนักศึกษาสาขาวิชาวิศกรรม ที่แน่นอนมีโปรแกรมสำหรับงานวิศวกรรมครบครันไม่ต้องหามาติดตั้งเพิ่มเติม JNTU เป็นผู้กำหนดหลักสูตรสำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมได้ประกาศให้ใช้ Free Software ในหลายวิทยาลัย และเรียกร้องให้เปลี่ยนมาใช้ระบบปฏิบัติการ E-Swecha ด้วย เอ๊ะบ้านเรามีทั้ง Club Distro/PE, Linux TLE, Burapa, Payoune, PCLinuxOS ฯลฯ มีวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยไหนเปลี่ยนมาใช้ GNU/Linux กันทั้งมหาลัยแล้วบ้างครับ ขอเสียงหน่อยครับ :) โอ้ววววว เย้

Comments are closed.