หลังจากที่ได้เปิดให้เสนอชื่อกันไปเกือบ 2 อาทิตย์ตอนนี้ Fedora 13 ได้ชื่อที่คาดว่าจะเป็นรหัสพัฒนาแล้ว ซึ่งตอนนี้ได้เริ่มเปิดให้โหวดกันแล้ว สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกกับ Fedora Project แล้วกรุณายืนยัน Fedora Contributor License Agreement (CLA) และเป็นสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างน้อย non-CLA สำหรับการโหวดใช้วิธี Range Vote สำหรับชื่อที่ได้รับการคัดเลือกมีดังนี้

1. Botany
2. Gloriana
3. Goddard
4. Langstorm
5. Loana
6. Manfredi
7. Truro

เริ่มโหวดได้แล้วที่ https://admin.fedoraproject.org/voting/about/relnamef13

 

Comments are closed.