โครงการ Fedora Unity แจ้งข่าวการออกรุ่น re-spins เป็น Fedora 8 ชุดใหม่ (ทั้ง CD และ DVD) ชุด re-spin ชุดใหม่นี้ใช้ Fedora 8

เป็นรุ่นพื้นฐานนอกจากนี้ยังอัพเดทโปรแกรมที่มีอยู่ใน Fedora 8 เข้า มาด้วย (อัพเดท 1 พฤษภาคม 2551) และเช่นเคยทีม re-spin จัดทำไฟล์ ISO สำหรับ i386, x86_64 และ PPC ให้ด้วย สามารถดาวน์โหลดได้โดยใช้ Jigdo และ Torrent ได้ที่ http://spins.fedoraunity.org/spins ใครเป็นสาวก Fedora 8 ไม่ควรพลาดครับ

 

Comments are closed.