ถัดจากโครงการ Elephants dream และ BigBuckBunny ไปแล้ว ทาง Blender Foundation ยังไม่หยุดแค่นี้ครับ ยังคงมีโครงการถัดมาอีก แต่ว่าไม่ใช้ภาพยนต์เหมือนสองโครงการก่อนแล้วนะครับ แต่ว่าโครงการนี้จะเป็นการสร้างเกมส์โดยใช้ Blender ครับ ในโครงการที่ชื่อ Apricot Open Game! และเหมือนเคยครับ หลังเสร็จโครงการเราสามารถโหลดทั้ง Source และทั้งตัวเกมส์มาเล่น, มาพัฒนาต่อหรือนำมาศึกษาก็ได้

ส่วนโครงการ Apricot ตอนนี้เขาเปิด First Playable Demo! ให้ชมกันแล้วครับ หรือจะโหลดไปเล่นเองเลยก็ได้


Apricot – Playable Demo! from Pablo Vazquez on Vimeo

ดาวน์โหลด: Movie Demo, Game
ที่มา: http://digg.com/linuxunix/PlayabledemooffirstBlenderOpenGamereleased

Comments are closed.