โปรแกรม Freemind มีความสามารถในการ Import Mindmap จากโปรแกรม Mind Manager ได้ จึงสามารถนำไฟล์ที่ได้จากโปรแกรม Mind Manager เข้ามาทำงานต่อในโปรแกรม Freemind ได้ แต่โปรแกรม Freemind ยังไม่มีความสามารถในการ Export ไปยังโปรแกรม Mind Manager

รูปภาพ

Comments are closed.