Google ถือว่าเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีด้านการบริการทั้ง seach engine, webmail และอื่นๆ ซึ่งมีผลให้ Google สามารถโน้มน้าวผู้ใช้ได้ง่าย ตัวอย่างเช่นการแนะนำผู้ใช้ Gmail ให้ใช้ Chrome หรือ Firefox แทน Internet Explorer ถ้าผู้ใช้ล็อกอินไปที่ Gmail โดยใช้ Internet Explorer ข้อความสีแดงๆ ก้อจะโผล่ขึ้นมาที่มุมขวาบน มีคำว่า get faster Google Mail ถ้าคุณคลิกลิงค์คุณก้อจะเข้าสู่หน้า Google Answer ซึ่งจะแนะนำให้คุณใช้เบราเซอร์ที่เร็วกว่า อย่างเช่น Google Chrome หรือ FireFox 3.0 :)

ถ้าคุณใช้เบราเซอร์เก่าๆ อย่าง IE6 Google ก้อจะแนะนำคุณว่าให้อัพเดทเบราเซอร์เป็น IE7 หรือ Google Chrome หรือ FireFox เพื่อการใช้งานที่รวดเร็วกว่า ดูเหมือนว่าคำแนะนำในแต่ละครั้งจะเปลี่ยนไปตามเบราเซอร์ของผู้ใช้ และการแนะนำในแต่ละครั้งก้อจะมี Google Chrome และ FireFox อยู่ทุกครั้งไป นี่เป็นเพียงกระบวนการหนึ่งที่ Google พยายามผลักดันให้ผู้ใช้หันมาใช้ Chrome และ FireFox แทนที่จะใช้ Internet Explorer

 

 

 

 

ที่มา – Techradar

Comments are closed.