กลุ่มนักพัฒนา gOS ได้ประกาศปล่อย gOS รุ่นทดสอบ เวอร์ชั่น 3.0 ออกมาแล้วภายใต้รหัสการพัฒนา "Gadgets" โดยโครงการ gOS เป็นโครงการทำ Linux Distro ที่พัฒนาต่อยอดมาจาก Ubuntu Linux สำหรับ gOS นี้มีเป้าหมายหลักคือรวมเอา Google Application เข้ากับระบบปฎิบัติการ โดยใน Vesion นี้ได้มีการเพิ่มเติมการทำงานในส่วนของการใช้งานร่วมกับ IGoogle ได้ดีขึ้น และยังได้มีการเพิ่มเติมชุด Google Gudgets ลงบน Desktop ของ gOS เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง Google Applicatoion ได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็น Google Documents, Calendar, and Mail launch in Mozilla Prism เป็นต้น พร้อมกันนี้ gOS ยังได้เพิ่มชุด Emulator การทำงานของ Software บน Windows มาใช้บนระบบฎิบัติการของ gOS อย่าง wine 1.0 เข้าไปด้วย โดย gOS พัฒนามาจาก Ubuntu 8.04.1 สำหรับผู้ใดที่สนใจสามารถดาวน์โหลดมาทดลองใช้ได้ที่ gos-base-8041-20080806.iso (688MB).

 

Comments are closed.