ชื่อบริษัท (ไทย / อังกฤษ): Ice Solution
ที่อยู่: 210 อาคาร ดี เอช เอ สยามวาลา 1 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรักกรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: +66 022 331 484
โทรสาร: +66 022 331 481
เว็บไซต์: icesolution.com
หมายเลขจดทะเบียนบริษัท: 0105540007025
ปีที่ก่อตั้ง: 07/07/2002
ทุนจดทะเบียน: 20,000,000
ชื่อผู้ติดต่อ: อนงค์นาฏ โชคชัยเสรี
อีเมล: anongnad@icesolution.com

บริการ

 • SIMPLI Family ผลิตภัณฑ์ในตระกูล Simpli เป็นผลิตภัณฑ์จากแผนก ICES Technology มุ่งเน้นไปยังการวางโครงสร้างหลักของการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร อย่างการใช้ระบบ Collaboration, NAS, Backup และการควบคุมระบบเน็ตเวิร์ก โดยมีการออกแบบให้สามารถนำเข้าไปใช้งานร่วมกับระบบเดิมได้อย่างสะดวก
 • SIMPLI NAS
 • SIMPLI BAK
 • SIMPLI NAS Plus
 • SIMPLI Colla
 • SIMPLI NET
 • i-Office Family

ผลิตภัณฑ์ในตระกูล i-Office เป็นผลิตภัณฑ์จากแผนก ICES Business มุ่งเน้นไปยังการสนับสนุนให้การทำงานในสำนักงานมีความสะดวกสบายมากขึ้นใน ทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการติดต่อสื่อสาร, การจัดเก็บเอกสาร และการทำงานด้านต่างๆ

 • i-DOC
 • i-Commerce Family

ผลิตภัณฑ์ในตระกูล i-Commerce เป็นผลิตภัณฑ์จากแผนก ICES Business มุ่งเน้นไปยังการสนับสนุนให้การทำงานในส่วนของการดำเนินธุรกิจให้สามารถทำ งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาย การทำโปรโมชั่น และระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

 • iSFA

ความสามารถด้านโอเพนซอร์ส

 • Linux
 • PHP
 • IT Infrastructure

เกี่ยวกับบริษัท

ไอซ์ โซลูชั่น เริ่มต้นในปี 2545 จากการเป็นแผนกหนึ่งของ บริษัท สยามวาลา เพื่อทำการให้บริการด้านไอทีภายบริษัทก่อน เมื่อศึกษาและทำการพัฒนาระบบภายในเป็นผลสำเร็จแล้วจึงทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อให้บริการกับลูกค้าภายนอก เมื่อทุกอย่างพร้อมในปี 2552 จากแผนกจึงเปลี่ยนมาเป็น บริษัท ไอซ์ โซลูชั่น จำกัด

จากวิสัยทัศน์ที่มองเห็นความสำคัญของ ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สตั้งแต่เริ่มต้นทำให้ทีมงานของเรามีประสบการณ์กับเรื่อง นี้มามากกว่า 8 ปี ทั้งในเรื่องของการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีขององค์กร การเชื่อมต่อระบบเดิมที่มีอยู่แล้วเข้ากับระบบที่เข้ามาใหม่ รวมถึงการรองรับการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกรวมเข้าไว้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกตัวของเรา ทำให้มั่นใจได้ว่าเรามีความชำนาญในการเชื่อมต่อโซลูชั่นที่เกี่ยวข้องกับโอ เพนซอร์ส

ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ละเลยโซลู ชั่นอื่นๆ เพราะเราให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเสมอ ด้วยความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า เราจึงทำการพัฒนาบุคคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการเชื่อมต่อระบบต่างๆ เข้าด้วยกัน ตั้งแต่ระดับของโครงสร้างพื้นฐานไปจนถึงระดับแอพพลิเคชันในแพลตฟอร์มต่างๆ ซึ่งได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากพันธมิตรทางการค้าของเรา

Comments are closed.