ข่าวจาก Blognone – ICT เปิดให้บริการฟรีอีเมลภาครัฐฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 ให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐยุติการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฟรีของเอกชน โดยเฉพาะของต่างประเทศภายใน 1 ปี นั้น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้เปิดบริการอีเมลของภาครัฐ ภายใต้โดเมน @mail.go.th

โดยที่พนักงานและข้าราชการของรัฐยังสามารถใช้ฟรีเมลในการติดต่อส่วนตัว ได้ แต่สำหรับเอกสารและข้อมูลของราชการแล้วให้ส่งผ่านเฉพาะระบบอีเมลภาครัฐ เท่านั้น เพื่อเป็นการรักษาความลับทางราชการและความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขแสดงความจำนงขอใช้ถึง 2 หมื่นรายชื่อแล้ว ส่วนกระทรวงการต่างประเทศยังไม่ได้ขอเข้ามา

สำหรับการให้บริการนั้น เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.), บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยแต่ละบัญชีรายชื่อนั้นให้พื้นที่ขนาด 3 กิกะไบต์พร้อมมีระบบป้องกันไวรัส สแปมเมล และเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์

ที่มา – Blognone , mail.go.th

 

Comments are closed.