หลักสูตรการติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์เพื่อให้ ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานที่เข้าอบรมมีความเข้าใจระบบจัดเก็บ ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) และสามารถจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว ได้อย่างถูกต้อง ตาม พรบฯ ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

สำหรับท่านที่สนใจเรียนโปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน

สถานที่อบรม

ห้องอบรม ดีคอม กรุ๊ป เลขที่ 50 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 เขตสาทร กรุงเทพ 10120 (DCOMPUTER)

 

วันและเวลาในการอบรม

ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 13 และ วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 9.00 น. -17.00 น.

 

ระยะเวลาในการอบรม : 2 วันเต็ม

 

หลักสูตรการอบรม วันที่ 1

 1. ทำความเข้าใจในรายละเอียดของ พรบ.ฯ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 2. อธิบายระบบในภาพรวมที่ต้องดำเนินการติดตั้ง
 3. แนะนำระบบปฎิบัติการลินุกซ์
 4. ติดตั้งระบบปฎิบัติการลินุกซ์
 5. ทำความเข้าใจกับระบบ linux file system
 6. การใช้งานระบบปฎิบัติการลินุกซ์เบื้องต้น และคำสั่งที่จำเป็นต่อการใช้งานในฐานะผู้ดูแลระบบ
 7. ติดตั้งและปรับแต่งระบบ time server
 8. ติดตั้งและปรับแต่งระบบยืนยันตัวบุคคล (authentication server)
 9. การบริหารจัดการผู้ใช้งานในระบบ

หลักสูตรการอบรม วันที่ 2

 1. การติดตั้งและปรับแต่งระบบ proxy server
 2. การติดตั้งระบบ Centralized log server โดยใช้โปรแกรม syslog-ng
 3. การจัดส่ง log file ไปเก็บยังเครื่อง centralized log server
 4. การจัดเก็บ log file ของ internet traffic แยกตาม protocol โดยใช้ iptables
 5. แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดเก็บ log file บนระบบปฎิบัติการ windows
 6. การบริหารจัดการข้อมูล log file ในระบบ
 7. การบีบอัดข้อมูล
 8. การทำ log file encryption เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
 9. การทำ hashing เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
 10. การทำ log rotate เพื่อบริหารจัดการข้อมูลให้จัดเก็บได้ครบ 90 วันตาม พรบฯ
 11. วิธีปฎิบัติเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกขอข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์

Option 1 เรียนรู้การทำโดยนำเครื่องมาเอง

Package A : รายเดี่ยว18,500 บาท

Package B : รายกลุ่ม 35,500 บาท ไม่เกิน 3 ท่าน

จำนวน 2 เครื่อง โดยสามารถเทียบ spec ได้กับเครื่องที่เสนอให้

Option 2 เรียนรู้พร้อมรับเครื่อง ASUS Barebone เมื่อทำเสร็จนำกลับไปใช้งานได้

Package C : Barebone PC 2 เครื่อง + ค่าเรียน 1 คน 52,500 บาท

Package D : Barebone PC 2 เครื่อง + ค่าเรียน 1 กลุ่ม ไม่เกิน 3 ท่าน 69,500 บาท

ราคานี้รวมค่าอบรม เอกสาร, CD, อาหารว่าง 2 มื้อ พร้อมอาหารกลางวัน และรวม Vat แล้ว

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  086 895 2976 สำหรับท่านที่โทรมาในเดือนพฤศจิกายน
และ 086 666 3225 สำหรับท่านที่โทรมาระหว่างวันที่ 3-10 ธันวาคม
ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติธรรม

(สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

รายละเอียดเพิ่มเติม www.itbakery.net/training


Comments are closed.