คอร์สนี้จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการออกแบบ J2EE Application โดยใช้ J2EE และ EJB Patterns โดยคอร์สนี้จะเน้นที่การทำความเข้าใจในแต่ละ Pattern ว่าควรนำไปใช้ในกรณีใด แต่ละ Pattern มีข้อดีข้อเสียอย่างไร มีความสัมพันธ์กันอย่างไร และควรใช้ร่วมกับ Pattern  ใด ซึ่ง
ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจและนำไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก J2EE และ EJB Patterns คือคีย์หลักที่จะช่วยให้การ
ออกแบบ J2EE Application มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว แสดงให้เห็นตัวอย่างของการออกแบบ J2EE Application ที่ผิด ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพและการใช้เวลาในการพัฒนาล่าช้า เป็นต้น และ แสดงให้เห็นถึงประโยชน์และการนำJ2EE และ EJB Patterns มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาในการออกแบบ คอร์สนี้ใช้ภาษา UML เป็นหลัก เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ UML ในการออกแบบ J2EE Web Application ได้  เหมาะสำหรับ Developers, Project Managers, Software Engineers, System Analysts and Designers, Software Architects, Programmers, and IT Professionals or Educators.

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งที่ Software Park Thailand 

Comments are closed.