หลายคนอาจจะงงว่า Joomla CB คืออะไร ชื่อเต็มๆ คือ Joomla Community Builder เป็น Joomla/Mambo รุ่นพิเศษโดยมีคุณสมบัติแตกต่างจาก Joomla/Mambo เดิมโดยเน้นไปที่ extension เสริมทำให้ Joomla/Mambo สามารถจัดการกับสมาชิกของระบบได้มากขึ้น จัดการฟิลด์ข้อมูลสมาชิกได้ มีระบบลงทะเบียนแบบใหม่ จัดการภาพ Avatar ของสมาชิกได้ มีระบบจัดการ work flow มี component ใหม่ๆ เพิ่มเติมเข้ามา เช่น PMS, Newsletter, Forum, Galleries เป็นต้น นอกจากจะมี Joomla CB ให้ดาวน์โหลดไปใช้ได้แล้วยังมีเอกสารการพัฒนา หนากว่า 175 หน้า ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาบน CB Framework อ้อสำหรับเอกสารต้องสมัครเสียค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี ประมาณ 32USD นะครับซึ่งราคาก้อไม่ได้แพงมากเท่าไร สำหรับเอกสารการพัฒนาที่อัพเดทตลอดทุกเดือน เอาล่ะใครสนใจก้อหาดาวน์โหลดมาลองเล่นได้ที่ http://www.joomlapolis.com หรือจะอุดหนุนทีมพัฒนา CB โดยสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับเอกสารการพัฒนาได้ที่ http://www.joomlapolis.com/content/view/2542/37/ ครับ

Comments are closed.