ใครที่เป็นมือใหม่ Ubuntu ที่กำลังใช้งาน Desktop Effect กันอยู่นะครับ วันนี้ ผมค้นหาสรุปวิธีใช้คีย์ลัดในการใช้งาน Desktop Effect คร่าวๆมาให้ครับ จะได้ใช้งาน Ubuntu และ Desktop Effect ให้สนุกยิ่งขึ้นครับ

คำอธิบาย:

  • Button1: คลิกซ้าย
  • Button2: คลิกปุ่มกลาง
  • Button3: คลิกขวา
  • Button4: หมุนลูกกลิ้งเมาส์ขึ้น
  • Button5: หมุนลูกกลิ้งเมาส์ลง
  • <Super>: ปุ่มที่มีเครื่องหมาย Windows
General
main_menu_key <Alt>F1 Open up the Gnome main menu.
run_key <Alt>F2 Bring up a dialog to run application.
close_window_key <Alt>F4 Close window.
unmaximize_window_key <Alt>F5 Restore a maximized window to original size.
minimize_window_key <Alt>F9 Minimize window.
maximize_window_key <Alt>F10 Maximize window.
slow_animations_key <Shift>F10 Show the animation in slow motion.
window_menu_button <Alt>Button3 Bring up window menu.
opacity_increase_button <Alt>Button4 Increase opacity of a window.
opacity_decrease_button <Alt>Button5 Decrease opacity of a window (More translucent)
run_command_screenshot_key Print Take screenshot of whole screen.
toggle_window_shaded_key <Control><Alt>s Shade/unshade a window.
show_desktop_key <Control><Alt>d Show desktop.
run_command_window_screenshot_key <Alt>Print Take screenshot of a window.
window_menu_key <Alt>space Bring up window menu.
     
Cube
unfold_key <Control><Alt>Down Unfold the cube (show 3 desktops in a row).
next_slide_key space Next desktop. (I don’t know how to activate this)
prev_slide_key BackSpace Previous desktop.
     
Rotate
rotate_right_key <Control><Alt>Right Switch to the right desktop.
rotate_right_window_key <Shift><Control><Alt>Right Switch to the right desktop with the active window.
initiate_button <Control><Alt>Button1 Rotate the desktops in 3D.
rotate_left_window_key <Shift><Control><Alt>Left Switch to the left desktop.
rotate_left_key <Control><Alt>Left Switch to the left desktop with the active window.
     
Resize
initiate_button <Alt>Button2 Resize window using mouse.
initiate_key <Alt>F8 Resize window using keyboard (press Enter to quit)
     
Move
initiate_button <Alt>Button1 Move window using mouse.
initiate_key <Alt>F7 Move window using keyboard (press Enter to quit)
     
Water
initiate_key <Control><Super> Turn on water effect. (My card doesn’t support it :( )
toggle_wiper_key <Shift>F8 Toggle wiper.
toggle_rain_key <Shift>F9 Toggle rain.
     
Switcher
next_all_key <Control><Alt>Tab Switch to next window for all desktops.
next_key <Alt>Tab Switch to next window for current desktop.
prev_key <Shift><Control><Alt>Tab Switch to previous window.
     
Zoom
zoom_in_button <Super>Button4 Zoom in manually .
initiate_button <Super>Button3 Zoom in once.
zoom_out_button <Super>Button5 Zoom out manually.
     
Scale
initiate_edge [TopRight] Show previews of all windows using mouse.
initiate_key Pause Show previews of all windows using keyboard.
     
Wobbly
snap_key <Shift> Snap window to the grid.

ที่มา: kombitz.com

Comments are closed.