LG ประกาศซื้อ webOS จาก HP แล้วเพื่อนำเอาไปใช้งานใน Smart TV ของ LG เอง ซึ่งการซื้อในครั้งนี้ LG จะได้สิทธิ์ทั้ง Source Code, เอกสารต่างๆ , วิศวกรที่ทำงานในโครงการนี้ รวมไปถึงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ webOS ด้วย

Sam Chang, vice president of Smart TV กล่าวว่า “Open Source จะยังเป็น Open Source อยู่เหมือนเดิม” ซึ่ง Chang เข้าใจความสำคัญของการพัฒนาโดยชุมชนโอเพนซอร์ส ซึ่งจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับ ecosystem และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Smart TV ของ LG ด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์มาก และ webOS กับ HTML5 App เป็นเทคโนโลยีที่แนบแน่นมากกว่า App ที่พัฒนาด้วยภาษาอื่น

Comments are closed.