สถาบันเทคโนโลยีฟินเเลนด์ ได้ประกาศ 2 รางวัล มิลเลนเนียมเทคโนโลยี ปี 2012 แก่ Linus Torvalds ซึ่งได้รับรางวัล Linux Kernel และการสร้างระบบ opensource สำหรับคอมพิวเตอร์ใหม่ เขาได้เข้าร่วมโดย ดร. . Shinya Yamanaka ประเทศญุี่ปุ่น ผู้เป็นที่รู้จักในเรื่องของพลูริโพเทนท์สเต็มเซลล์ รางวัลแกรนด์จะคัดเลือกจากผู้มีสิทธิ์ในการรับรางวัลและจะได้รับเมื่อ 13 มิถุนายน 2012

ผู้ชนะทั้งหมดจะได้รับรางวัลเป็นเงินมากกว่า 1 ล้าน ยูโร ซึ่งเงินล้านวัลจะถูกแบ่งอยู่ในรางวัลต่าง ๆ ที่รู้จักกันก่อนหน้านี้ เช่น มิลเลนเนียมเทคโนโลยีและเทคโนโลยีรางวัลฟินแลนด์

สถาบันฟินแลนด์เป็นกองทุนอิสระในการส่งเสริมประเทศฟินแลนด์ให้มีเทคโนโลยีที่สูงขึ้นและก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่างอุตสากรรมฟินแลนด์และรัฐฟินเเลนด์ ผู้ชนะใน grand prize ก่อนหน้านี้ประกอบไปด้วย Tim Berners-Lee ประดิษฐ์ World Wide Web Shuji Nakamura ประดิษฐ์ blue and white LEDs ศาสตราจารย์ Robert Langer controlled drugและ Michael Grätzel สร้างเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง (dye-sensitised solar cells)

Comments are closed.