MAMPU OSCC (Malaysian Public Sector Open Source Software (OSS) Program Open Source Competency Centre) ออกมาแถลงข่าวลดรายจ่ายกว่า 388ล้านบาท (RM40 milion) จากการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส องค์กรภาครัฐในมาเลเซียลดรายจ่ายได้มหาศาล แถมยังลดการละเมิดลิขสิทธิ์ และลดค่าใช้จ่ายในเรื่อง technology license ในรัฐบาลและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย ซึ่ง MAMPU ไม่เพียงกระตุ้นเฉพาะภาครัฐแต่ยังรวมไปถึงองค์กรต่างๆ ด้วย แค่เพียงการใช้ OpenOffice.org ก้อประหยัดรายจ่ายได้ถึง 116ล้านบาท (RM12 milion) เข้าไปแล้ว ยังไม่รวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์ในภาคส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของ MAMPU อ่าน newsletter ของ OSCC ได้ครับ

เดี๋ยวจะหาว่าไม่จริงมาดูกราฟการใช้งานโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ในภาครัฐกันดีกว่าครับ ข้อมูลจาก OSCC ปีที่แล้ว

ป.ล. ผมเคยอ่านแผนการพัฒนาและการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สของ OSCC เมื่อปีที่แล้วตอนจัดงาน FOSS08 Conferance ที่มาเลเซียซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงานในภูมิภาคนี้ ซึ่งไม่มีคำบรรยายครับมองขาดมากครับ ทั้งเรื่องการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและโซลูชั่นของบริษัทซอฟต์แวร์ในมาเลเซียเอง

ที่มา
1. Malaysia Saves with Free Software and ODF, Europe Rises Against Microsoft
2. Open Malaysia Blog
3. MAMPU OSCC
4. RM40 milion to Thai Baht

Comments are closed.