ชื่อบริษัท (ไทย / อังกฤษ): Marvelic Engine Co., Ltd.
ที่อยู่: 719 อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์ ชั้น 10 ถ. พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์: (02) 717 1120-1
โทรสาร: (02) 318 3975
เว็บไซต์: Marvelic Engine Co., Ltd.
หมายเลขจดทะเบียนบริษัท: 125547008370
ปีที่ก่อตั้ง: 2547
ทุนจดทะเบียน: 1,000,000
ชื่อผู้ติดต่อ: นายอัครวุฒิ ตำราเรียง , นางสาวฐานิญา ภักดีมงคล
อีเมล: akarawuth@marvelic.co.th, thaniya@marvelic.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : (082) 002-6789

ผลิตภัณฑ์

Back office พัฒนาด้วย Open Source Software และเผยแพร่ Source Code

 • ระบบจัดการคำถาม – คำตอบ (Knowledge Base Manager System)
 • ระบบแสดงโครงสร้างหน่วยงาน (Organization Chart System)
 • ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ (Conference Room Reservation System)
 • ระบบจองยืมคืนอุปกรณ์ (Reservation System)
 • ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library System)
 • ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management System)
 • ระบบรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (e-Budget System)
 • ระบบข้อมูลการฝึกอบรม (Training System)
 • ระบบติดตามงาน (Task Monitoring System)
 • ระบบบริหารจัดการโครงการ (Project Management System)

Application Server : Apache / IIS Database : MySQL Programming Language : PHP

E-Market Place ระบบกลางตลาดซื้อ-ขายสินค้า ระบบเสนอซื้อ เสนอขาย

Database : MySQL Programming Language : PHP

Nokkaew MultiLanguage for Mambo คอมโพเน้นท์สำหรับแมมโบ้ ในการทำให้เว็บไซต์ที่สร้างด้วยแมมโบ้รองรับการทำงานหลายภาษา

Database : MySQL Programming Language : PHP License: GNU/GPL Web Site: http://www.nokkaew.net

NooKu MultiLanguage for Joomla คอมโพเน้นท์สำหรับJoomla ในการทำให้เว็บไซต์ที่สร้างด้วย joomlaรองรับการทำงานหลายภาษา

Database : MySQL Programming Language : PHP License: GNU/GPL Web Site: http://www.nooku.org

LaiThaiShop Joomla eCommerce edition LaiThai Shop เป็น CMS ที่พัฒนาเพิ่มจาก Joomla และ VirtueMart เพื่อให้เป็น CMS สำหรับบริหารจัดการร้านค้า online พร้อมระบบ payment gateware ให้ใช้ เช่น PaySbuy , Paypal เป็นต้น

Database : MySQL Programming Language : PHP License: GNU/GPL Web Site: http://www.joomlacorner.com

บริการ

 • CMS Implementation — Website design and development by Open Source CMS
 • Application Development — Web application development by Open Source Technology
 • CMS Training — Open Source CMS Training (Joomla!, Mambo , WordPress, Elgg, Virtue Mart, Magento)
 • CMS Customization – Open Source CMS Customization, Consulting Service and Support

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทฯ เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ www.mambohub.com , www.mambo.or.th , www.joomlacorner.com เว็บไซต์ชุมชนของผู้ใช้ Mambo และJoomlaเว็บไซต์แรกของไทย โดยคุณอัครวุฒิ ตำราเรียง และ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ Open Source ซึ่งทางทีมงานเป็นหนึ่งในทีมพัฒนาหลัก (Core Team) ของทั้ง Mambo, Joomla! และ VirtueMart รวมถึงเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมดังกล่าวเป็นภาษาไทย ภายใต้ชื่อ Mambo LaiThai, Joomla! Laithai และ Joomla! LaiThai Shop ตามลำดับ นอกจากนี้ทีมงานยังเป็นผู้พัฒนา Component/Extension ต่าง ๆ ที่ใช้กับทั้ง Mambo และ Joomla! โดยระบบที่พัฒนาขึ้น ได้ทำการ Contributed ให้กับผู้ใช้ทั้งในและต่างประเทศเสมอมา

ผลงานที่ผ่านมา

 1. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ — ระบบบริหารงานภายในองค์กร (Back Office) OSS Tools: Mambo , PHP , MySQL , ExtJS
 2. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, กรมทรัพย์สินทางปัญญา — ระบบตลาดกลางอิเล็คทรอนิคส์ (E-MarketPlace) ตลาดสินค้าอุตสาหกรรมออนไลน์ http://www.industry4u.com , ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา http://ipmart.moc.go.th OSS Tools: PHP , MySQL
 3. สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ — เว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล (http://igil.or.th) OSS Tools: CentOS, Apache ,PHP, MySQL ,ExtJS
 4. กรมพัฒนาชุมชน — เว็บ Directory ระบบเว็บไซต์ลูกข่าย CMS ระบบเว็บบล็อก โครงการเว็บหมู่บ้านไทย moobannthai.com OSS Tools: WordPressMU , Drupal , Mambo

ทักษะทางด้านโอเพนซอร์ส

บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบด้วย PHP, MySQL และ Implement ระบบงานด้วย Joomla , WordPress , Elgg , Magento ซึ่งทีมงานของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา Open Source CMS เหล่านี้ http://community.joomla.org/magazine/author/60-akarawuth-tamrareang.html

Comments are closed.