Nectec Academy เปิดตัว Open Source Software Conference 2010 ในธีมงาน “Opensource Software ใช้ได้ดี ใช้ได้จริงในองค์กร” โดยเน้นกลุ่มผู้ใช้งานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจึงเริ่มหันมาใช้ซอฟต์แวร์ทางเลือก ซอฟต์แวร์ฟรี และรหัสเปิดเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ เพิ่มทางเลือกให้ตัวเองและปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ ในการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นการเปิดโลกทัศน์การใช้งานซอฟต์แวร์ทางเลือกจากกูรูผู้คร่ำหวอดในวงการของประเทศ รวมทั้งรับฟังประสบการณ์จริงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ได้ปฎิบัติจริง ใช้จริงในองค์กร เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การเคหะแห่งชาติ บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคด ปรึกษาปัญหาการใช้งานที่ประสบพบเจอที่คลินิกซอฟต์แวร์รหัสเปิดกับบริษัท ที่ปรึกษาชั้นนำของประเทศไทย รวมทั้ง Masterclass การวางแผนเชิงกลยุทธต่อการจัดการการเปลี่ยนแปลงขององค์กร การใช้งานจริงซอฟต์แวร์รหัสเปิดที่ทดแทนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่หลากหลาย ได้แก่ซอฟต์แวร์ชุดสำนักงาน (OpenOffice.org), Open CRM, Open ECM เป็นต้น

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารหน่วยงาน และเจ้าของกิจการที่ต้องการข้อมูลสำหรับการตัดสินใจลงทุนซอฟต์แวร์ทางเลือก หรือซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
 • ฝ่ายวางแผนกลยุทธ ฝ่ายจัดการระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
 • ผู้ใช้งานทั่วไปที่ต้องการใช้ซอฟต์แวร์ทางเลือก

ระยะเวลา 2 วัน วันที่ 28-29 เมษายน 2553 ณ สถาบันฝึกอบรมเนคเทค (สัมมนา 1 วัน และ Masterclass 1 วัน)

สิ่งที่ได้รับจากงาน

 • แผ่นซีดีรวมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและฟรีแวร์
 • เครือข่าย/สังคม Open Source Software ที่พร้อมให้คำปรึกษา
 • แนวทางการนำ Open Source Software ไปใช้ในองค์กรและเพื่อใช้เป็นทางเลือก
 • แนวทางการวางแผนการใช้ Open Source Software ในองค์กร
 • เทคนิคการใช้งาน Open Source Software
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งาน Open Source Software

หลักสูตรต่อเนื่อง/เกี่ยวเนื่อง

 • 60-204 OSS e-Learning and content management: การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางไกล
 • 69-102 Joomla! Mastering Workshop: สร้างเว็บแบบมืออาชีพด้วย Joomla!
 • 69-103 Joomla! Templae Workshop: สร้าง Template เพื่อตกแต่งเว็บไซต์ Joomla! แบบมืออาชีพ
 • 40-203 PHP for Web Application Development
 • 40-302 PHP using MySQL Database for Web Development
 • 40-306 Web Report Management Using PHP
 • 31-209 Office Tools with Open Office.org
 • 31-213 Intermediate Open Office.org Calc for Special Function and Data Management
 • 31-214 Advanced OpenOffice Calc for Designing Macro and Progamming

ค่าลงทะเบียน

 • สัมมนา 2,140 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
 • Masterclass 2,140 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ Nectec Academy

Comments are closed.