หลังจากปรับปรุงเว็บไทยโอเพนซอร์ส ก็เลยได้มาเขียนแหล่งความรู้สำหรับผู้ที่สนใจเรียนการเขียนโปรแกรมและการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในด้านต่างๆ ซึ่งได้รวบรวม Chanel Video Tutorial บน Youtube ไว้ส่วนหนึ่ง แต่เนื่องจากมีหลากหลายวิชาและเข้าถึงได้ยาก ก็เลยทำเป็น Mobile App สำหรับท่านที่ต้องการเรียน (ในยามว่าง) ซึ่งได้แบ่งรายวิชาไว้เบื้องต้นแล้วได้แก่ Amazon Web Service, Android Programming, Titanium, jQuery Mobile, Blender เป็นต้น สำหรับรายวิชาจะมีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆ หากท่านใดสนใจที่จะช่วยรวบรวมเป็น playlist ก็จะยิ่งดีจะได้มีแหล่งเรียนรู้และเนื้อหาที่มากขึ้น ติดต่อร่วมพัฒนาได้ที่ anoochit [at] gmail.com สำหรับ App ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store ครับ

Comments are closed.