หลาย ๆ หน่วยงานคงมีปัญหากับการใช้งานเมนูภาษาอังกฤษของชุด Office หลาย ๆ ค่าย จึงมีบางหน่วยงานหรือบางองค์กรที่ต้องการเมนูสนับสนุนการใช้งานเป็นภาษาไทย ส่วนชุด Openoffice นั้นเป็นโปรแกรม Opensource ที่ใช้งานได้เหมือน Office ราคาแพง ๆ จากหลายค่าย ปัจจุบันได้พัฒนาจนถึงเวอร์ชั่น 3.0 ซึ่งในเวอร์ชั่นนี้มีความสมบูรณ์และรองรับมาตรฐานต่าง ๆ มากยิ่งขึ้นและทางผู้พัฒนาชุดภาษา ก็ได้มีการออก Langpack เพื่อให้การใช้งานแต่ละประเทศง่ายขึ้น รวมถึงการ Langpack สำหรับคนไทยด้วย โดยท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่

    สำหรับเมนูภาษาไทยยังอยู่ในขั้นทดสอบหากเจอข้อผิดพลาดในการใช้งานก็สามารถรายงานข้อผิดพลาดเหล่านั้นได้ที่ http://th.openoffice.org/

Comments are closed.