ช่วงเวลาที่ผ่านมาทีมงานนักพัฒนาอิสระได้โหมงานการพัฒนาและแก้ไขภาษาไทยบน OpenOffice.org มาได้สักระยะหนึ่ง ซึ่งล่วงเลยมากว่า 6 ปี การแปลภาษาไทยใน OpenOffice.org รุ่นใหม่ๆ ไม่มีความคืบหน้า ทางทีมงาน Thai Open Source ได้เร่ง contribute เข้าต้นน้ำให้มากที่สุด โดย “ปฏิญญามกราคม” ที่ทำร่วมกัน หวังจะช่วย contribute โครงการโอเพนซอร์ส อย่างน้อย 1 โครงการ หลังเลิกงาน 1 ชั่วโมง เพื่อสร้างกระแสในการพัฒนา และยังเป็นการช่วยงานพัฒนาภาษาไทยใน OpenOffice.org ให้ดีขึ้น แต่น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ ทีมงานไม่สามารถเร่งงานให้เสร็จได้ทันก่อน mile stone ถัดไปได้อย่างแน่นอน ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ OpenOffice.org ในทุกระบบปฏิบัติการ การสนับสนุน locale ภาษาไทย เมนูภาษาไทยไม่ครบถ้วน ฯลฯ ทีมงานของ Oracle ที่รับผิดชอบดูแลโครงการ OpenOffice.org ต่อจาก Sun Microsystem ไม่ยังไม่ยืนยันว่าจะ build language pack Thai ให้ในช่วง release candidate หรือไม่

นั่นหมายความว่าจะไม่มีภาษาไทยใน OpenOffice.org ในรุ่นถัดไปและในตอนนี้ OpenOffice.org เข้าขั้นวิกฤติ หากปล่อยไว้นานกว่านี้คงไม่มีใครสามารถช่วยเหลือโครงการนี้ได้อีกต่อไป OpenOffice.org ยังต้องการกำลังจาก “คนไทยที่มีน้ำใจ อยากช่วยเหลือ อยากแบ่งปัน” กับโครงการนี้ ไม่มีฝรั่งคนไหนที่จะมาทำภาษาไทยให้ นอกจากคนไทยต้องรับผิดชอบงานพัฒนาในส่วนนี้เอง หากคุณต้องการช่วยเหลือในงานพัฒนา สามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการแปลภาษาไทย บน OpenOffice.org ได้โดยการกรอกแบบฟอร์ม เพื่อร่วมโครงการได้ที่นี่ ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อนัดประชุมและวางแผนงานต่อไป

Comments are closed.