Smolt เป็นโปรแกรมเก็บข้อมูลฮาร์ดแวร์ที่พัฒนาขึ้นโดย Fedora Project ที่ถูกเรียกใช้เองได้โดยข้อมูลฮาร์ดแวร์จะถูกเก็บเมื่อติดตั้ง Fedora และส่งไปเก็บเป็นฐานข้อมูลฮาร์ดแวร์อีกครั้งหนึ่ง Smolt เป็น PackageKit จาก Fedora ที่เป็นโปรแกรมเก็บสถิติการใช้งาน Fedora บนฮาร์ดแวร์ต่างๆ ที่ผู้ใช้นำไปติดตั้งโดยข้อมูลที่เก็บไปนั้นเป็นความลับอย่างแน่นอน ในขณะที่ openSUSE นำเอา Smolt เข้าไปอยู่ใน repository ของ Smolt เรียบร้อยแล้ว และข้อมูลฮาร์ดแวร์ของ openSUSE ก้อแสดงผลในสถิติฐานข้อมูลฮาร์ดแวร์แล้ว แสดงว่าในอนาคตข้างหน้า openSUSE จะมี Smolt มาพร้อมกับตัวติดตั้งอย่างแน่นอน และแน่นอน distribution อื่นๆ สามารถใช้งานและรับประโยชน์จากฐานข้อมูลนี้ได้เช่นกันดีกว่าที่จะมาเริ่มทำกันตั้งแต่ต้น "Smolt เป็นโครงการริเริ่มโดย Fedora เพื่อใช้เก็บข้อมูลฮาร์ดแวร์ที่ถูกใช้โดยคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Linux (open-)SUSE มองเห็นความต้องการนี้เหมือนๆ กับที่เรากำลังถกปัญหาเพื่อพัฒนาโซลูชั่นแบบนี้อยู่เหมือนกัน แต่มันก้อแสดงให้เห็นว่ามันไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลเฉพาะบาง distro เท่านั้นที่ใช้มันได้ ถ้าหากเรายังต้องการสร้างแรงผลักของฐานข้อมูลฮาร์ดแวร์เราต้องใช้มัน" – Klaas กล่าวสรุปสั้นๆ แถมปิดท้ายเชิญชวนให้ใช้ smolt และส่งข้อมูลฮาร์ดแวร์เมื่อติดตั้ง openSUSE ด้วย หากเราดูในตารางสถิติ openSUSE กำลังไต่อันดับในหน้ารายการระบบปฏิบัติการ

Comments are closed.