ทีมนักพัฒนา openThinClient ประกาศออกรุ่น 1.0 ซึ่ง ThinClient ที่ได้เป็นระบบ cross platform พัฒนาด้วยภาษา Java openThinClient OS เหมาะสำหรับงาน thin client อย่างแท้จริง ในรุ่นนี้ยังสนับสนุน Smart Card สามารถใช้งาน Rdesktop และโปรโตคอล ICA เพื่อเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ openThinClient 1.0 สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว openThinClient ใช้สัญญาอนุญาติแบบ GNU/GPL2

Comments are closed.