การเพิ่มเครื่องพิมพ์ที่แชร์ไว้ทำได้โดย

ไปที่เมนู > ระบบ > ดูแลระบบ > เครื่องพิมพ์

รูปภาพ
กด เพิ่ม
รูปภาพ
เลือก เครื่องพิมพ์บนเครือข่าย > Windows Printer via SAMBA แล้วพิมพ์ตำแหน่ง โดยไม่มี นำหน้า เช่น 192.168.1.5/ml1610 หากไม่ทราบสามารถใช้ปุ่ม Browse ได้

รูปภาพ

รูปภาพ

Comments are closed.