วันนี้โอกาสดี ได้นำซอฟต์แวร์สำหรับ admin มารีวิวให้ชมกันครับ ก็ ซอฟต์แวร์ที่จะนำมา Review ในวันนี้มีชื่อว่า PuTTY เป็นเครื่องมือที่จะขาดไม่ได้กันเลยทีเดียวสำหรับ ผู้ดูแลระบบที่ใช้ Linux เพราะ PuTTY
เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับ Remote เข้าไปจัดการเครื่องของเราที่เป็น Linux ผ่านทาง SSH หรือ FTP หรืออื่นๆก็แล้วแต่

หลายๆท่านมักจะเข้าใจว่า PuTTY มีสำหรับ Windows เท่านั้น แต่แท้ที่จริงแล้ว PuTTY ยังมีเวอร์ชั่นบน Linux ด้วย (ผมเองก็คิดว่ามันไม่มีเหมือนกัน ก็ถ้าใช้ Linux อยู่แล้วจะต้องใช้ PuTTY ทำไม)

สำหรับท่านที่ใช้ Ubuntu อยู่ สามารถติดตั้งได้โดยสั่ง sudo apt-get install putty เลยครับ

เมื่อติดตั้งแล้วเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะบพ PuTTY หน้าตาดังภาพครับ โบราณสุดๆ
Screenshot-PuTTY Configuration.png

ถ้ากรณีที่เราต้องการใช้งานเพียงแค่ SSH เข้าไปที่ Server เราก็สามารถพิมพ์คำสั่งลงไปในช่องต่างๆที่หน้าจอนี้ได้เลย เช่น ถ้าผม SSH โดยไม่ทำอะไรพิเศษ ก็เพียงแค่พิมพ์ Server ที่ต้องการลงในช่อง Host Name พร้อมกำหนดพอร์ทที่ถูกต้อง แล้ว Enter ให้มันรู้สักที โปรแกรมก็จะติดต่อกับเครื่อง Server ให้แล้ว

Screenshot-PuTTY Configuration-1.png

Screenshot-localhost - PuTTY.png

การใช้งานระดับพื้นฐานแล้วก็จะประมาณนี้ครับ ใช้ง่ายมากๆ

ส่วนความสามารถเด่นๆของ PuTTY ก็มีดังนี้ครับ

* The storing of hosts and preferences for later use.
* สามารถใช้งาน  SSH encryption พร้อมกับ key ได้
* มี Command-line SCP และ SFTP ที่เรียกว่า "pscp" และ "psftp"
* ใช้งาน port forwarding ร่วมกับ SSH ได้ (local, remote or dynamic port forwarding)
* Emulates most xterm, VT102 control sequences, as well as much of ECMA-48 terminal emulation.
* รองรับ IPv6
* รองรับ 3DES, AES, Arcfour, Blowfish, DES.
* ยืนยันตัวตน ผ่าน Public-key ได้
* รองรับ local serial port connections

Comments are closed.