สามารถต่อจอยได้ในลักษณะเดียวกับเกมอื่นๆ โดยสามารถดูปุ่มควบคุมได้ที่ http://www.secretmaryo.org/wiki/index.php?title=Controls และสามารถเปลี่ยนได้ใน Options and Controls

รูปภาพ

รูปภาพ

Comments are closed.