บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เตรียมจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “SMART AEROTHAI : Open Mind with Open Source Software” ในวันพุธที่ 6 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุม A,B, C อาคารอำนวยการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ตั้งแต่เวลา 8.30-15.35 น. ซึ่งในงานนี้มีการบรรยายและการเสวนาของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านโอเพนซอร์ส และวิทยากรจากองค์กรของรัฐและบริษัทเอกชน ที่ประสบความสำเร็จในการนำโอเพนซอร์สไปใช้ในองค์กร อาทิ หัวข้อ “การดำรงอยู่ในระบบนิเวศน์ไอซีที ด้วยซอฟต์แวร์ทางเลือก Open Source Software” โดย ดร. วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ นายกสมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย เสวนาในหัวข้อ “เส้นทางสู่ความสำเร็จของการใช้โอเพน ซอร์สซอฟต์แวร์ในองค์กร” โดย นายเทอดศักดิ์ เหมือนแก้ว ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การเคหะแห่งชาติ ม.ล. ลือศักดิ์ จักรพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และผู้จัดการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด(มหาชน) นายดนุพล สยามวาลา ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจ โอเพนซอร์ส (BOSS) และ กรรมการผู้จัดการ บจก. ICE Solution นายอัครวุฒิ ตำราเรียง ประธาน บจก. มาร์เวลิค เอ็นจิ้น เป็นต้น สามารถดูรายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติมและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ที่ http://www.opensource2day.com ค่ะ

Comments are closed.