ระบบแฟ้ม ext4 ที่ Suriyan ใช้มีการออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานหลาย user อยู่แล้ว และมีการจัดเก็บไฟล์ที่เป็นระบบดีจนทำให้ไม่มีความจำเป็นจะต้อง Defrag

Comments are closed.