เนื่องจากโครงสร้างของระบบ Suriyan มีความแตกต่างจากระบบอื่นๆ ทำให้ในปัจจุบันโอกาสที่จะติดไวรัสนั้นมีได้น้อยมากถึงเป็นไปไม่ได้ อย่างไรก็ดีทุกระบบย่อมมีช่องโหว่ หากมีการใช้ในงานที่ต้องการความปลอดภัยก็ควรจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบลินุกซ์ หรือวิธีในการรักษาความปลอดภัยเบื้องต้นก็คือ การปรับปรุงระบบอย่างสม่ำเสมอ รวมไปถึงการเปิดใช้และกำหนดค่า Firewall ซึ่งสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฐานข้อมูล Suriyan นี้เช่นกัน

Comments are closed.