เนื่องจากโครงการ Suriyan อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA มาระยะหนึ่งซึ่งการพัฒนาอยู่ในรูปแบบโครงการย่อยโดยใช้งบประมาณจากฝ่ายโอเพนซอร์สเป็นหลัก ซึ่งหากมีปัญหาเรื่องการจัดการโครงการและการจัดการงบประมาณของ SIPA จะทำให้การพัฒนา Suriyan สะดุดหรือล้มเลิกไป นักพัฒนาอิสระนำทีมโดย ThaiOpenSource.Org และบริษัทเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนหนึ่ง ตัดสินใจแยกสายการพัฒนาจาก SIPA ออกไปอีก 1 รุ่น มีบริการสนับสนุนแบบ Commercial ซึ่งการพัฒนาทั้ง 2 รุ่นนี้จะพัฒนาแบบคู่ขนานและยังคงร่วม Contribute งานไปยังต้นน้ำอย่าง Ubuntu และ Debian เช่นเดิม สำหรับข้อมูลการพัฒนา Suriyan รุ่นที่แยกตัวจะนำเสนอในครั้งต่อไปเป็นระยะๆ สำหรับท่านที่ใช้ Suriyan ในรุ่นของ SIPA สามารถดาวน์โหลดได้ที่ pub.thaiopensource.org

Comments are closed.