Suriyan 52.10 ออกจากโรงงานร้อนๆ มาส่งเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ซึ่งในเวอร์ชันนี้ใช้ Ubuntu 9.10 เป็นฐานการพัฒนาโดยเพิ่ม kernel ส่วนการปรับปรุงการบูธได้เร็วขึ้น จาก hardisk กรณีติดตั้งแล้ว หรือใช้ live usb และสื่อที่เป็น SSD อื่นๆ Suriyan 52.10 ปรับปรุงจาก Ubuntu 9.10 เล็กน้อยเนื่องจากพื้นที่ของ CD Rom ไม่เพียงพอ สำหรับท่านที่ต้องการ Suriyan 52.10 รุ่น DVD สามารถติดตามข่าวการปรับรุ่นได้เร็วๆ นี้ สำหรับ Suriyan 52.10 และ Artwork สำหรับพิมพ์ปกและแผ่น สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บ Suriyan ครับ

Comments are closed.