Suriyan 53.04 หรือ Roronoa Zoro เป็น Suriyan รุ่นแรกที่เป็นแผ่น DVD พร้อมคลังซอฟต์แวร์กว่า 40 โปรแกรมบรรจุภายในแผ่น Zoro ใช้ Ubuntu 10.04LTS เป็นฐานในการพัฒนาหลัก คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมโครงการซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สอื่นๆ อีกหลายตัวได้ในแผ่น นอกจากนี้ Suriyan ยังได้รวมรวมฟอนต์ภาษาไทย กว่า 40 ตัว OpenOffice.org 3.2.1 จาก Oracle แก้ไข Firefox crash ใน session ภาษาไทย multimedia codec พร้อม flash และซอฟต์แวร์สามัญประจำเครื่อง อย่าง VLC, Gimp, Inkscape, Stardict และ Thunderbird เป็นต้น

สำหรับท่านที่ต้องการแผ่น Suriyan 53.04 Roronoa Zoro ย้ำว่าเป็นแผ่น DVD นะครับ สามารถขอรับแผ่นได้ตามกติกาเดิมคือ

  1. เป็นสมาชิกเว็บไซต์ thaiopensource.org
  2. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มนี้ครบถ้วน
  3. เลือกวิธีการรับแผ่นได้ 2 ช่องทาง คือ
  • รับด้วยตัวท่านเองที่ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ชั้น 9 อาคารรวมหน่วยงานราชการ บี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ
  • รับทางพัสดุไปรษณีย์ ให้คุณส่งซองเปล่าขนาดที่ใส่แผ่น CD ได้ ติดแสตมป์ 12 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง มุมซอง วงเล็บชื่อสมาชิกของเว็บไซต์ thaiopensource.org ไว้ด้วยครับ ส่งมาที่ ฝ่ายโอเพนซอร์ส สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรวมหน่วยงานราชการ บี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

Comments are closed.