ระบบปฏิบัติการ Suriyan 54.04 รหัสพัฒนา Hawk-Eye กำหนดระยะเวลาออกรุ่นและ Freeze Package แล้ว หลังจากที่รอความคืบหน้าและการแก้บั๊กจากซอฟต์แวร์ต้นน้ำอย่าง Ubuntu อยู่หลายเดือน สำหรับซอฟต์แวร์ที่จะเพิ่มลงใน Suriyan มีดังนี้

 • Shotwell
 • GIMP
 • Inkscape
 • Firefox 4 (mozilla)
 • Thunderbird
 • LibreOffice (novell)
 • VLC
 • gtkRecordMyDesk
 • Kazam
 • Stardict/Golden Dict
 • Shutter
 • Font Manager
 • Sound Converter
 • Sound Juicer
 • Easy Tag
 • FreeMind
 • XMind
 • Dejadup
 • Hard Info
 • StartUp Manager
 • Gparted
 • Simple CCSM
 • Thai Fonts from Suriyan
 • Grave Layout Switching
 • restricted extra
 • restricted add-on
 • OOo/Libre Thai Doc Template
 • plymouth-theme-text
 • suriyan-plymouth-theme

สำหรับตารางการออกรุ่น สามารถดูได้จากเว็บไซต์โครงการ Suriyan ครับ Suriyan เป็นระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์ส พัฒนาต่อยอดจาก Ubuntu รุ่นล่าสุดคือ Suriyan 53.10 Demon Child

Comments are closed.