“เปิดโลก Open Source เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ ลดความเสี่ยง เลี่ยงละเมิดลิขสิทธิ์” (ตอนที่ 2)

ความเดิมจากตอนที่แล้ว เราได้ทราบถึงความสำเร็จของการนำเอา OpenOffice เข้าไปใช้ในองค์กร ตอนนี้มาต่อกันที่วิทยากรคนที่สอง คุณศิระ นกยูงทอง ตัวแทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ บรรยายในหัวข้อ “โปรแกรมทดแทน Photoshop”

“เปิดโลก Open Source เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ ลดความเสี่ยง เลี่ยงละเมิดลิขสิทธิ์” (ตอนที่ 1)

นี่ถือว่าเป็นกิจกรรมครั้งที่ 2 ของสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์แล้ว หลังจากได้จัดกิจกรรมแรกเป็นการฝึกอบรมโปรแกรมออกแบบสิ่งพิมพ์ มาครั้งนี้เป็นรูปแบบของการสัมมนาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำการเปิดใจของสมาชิกในสหพันธ์ฯ ให้เข้าใจและมองเห็นประโยชน์และความสามารถของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการพิมพ์โดยตรง ซึ่งงานครั้งนี้มีสมาชิกให้ความสนใจและเข้าร่วมงานจำนวนมาก

"เปิดโลก Open Source เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์,ลดความเสี่ยง เลี่ยงละเมิดลิขสิทธิ์"

<

p>ด้วยสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ได้จัดตั้ง "โครงการส่งเสริม Open Source Software เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์" ด้วยความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึก