หลังจากหาชื่อที่เหมาะสมกันมานาน นักพัฒนาก็ได้ข้อสรุปในเรื่องชื่อใหม่ของ Fedora Directory Server (FDS) ชื่อใหม่ที่ว่าคือ 389 Directory Server (389DS) สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนชื่อก็เพราะว่ามันมีชื่อ Fedora อยู่และบ่งบอกว่าเป็นลูกหม้อของ RedHat ซึ่งอาจทำให้การพัฒนาโครงการนี้ใน distro อื่นๆ มีปัญหา เนื่องจากชื่อโครงการเดิมสื่อความหมายว่า Directory Server ของ Fedora ทำให้เกิดภาพลบในการพัฒนาในรูปแบบชุมชนขึ้นได้ มีข้อสรุปเหตุผลต่างๆ นานา อยู่ที่ project wiki โครงการ 389DS มีเว็บไซต์ใหม่แล้วเช่นกัน

ที่มา – h-online.com