เรามักเห็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับคนพิการน้อยมาก ในแวดวงโอเพนซอร์สนอกจากการซูมหน้าจอ และเสียงพูดแปร่งๆ หูของ Orca แล้วยังต้องมีการพัฒนากันอีกมากมาย มีโปรแกรมเดสท็อบเล็กๆ ที่เป็นระบบ touch screen สามารถเปล่งเสียงพูดเพื่อบอกความหมายได้แต่ราคาของอุปกรณ์รวมซอฟต์?แวร์แล้วก้อราวๆ $6,000 ได้ ซึ่งราคาแพงพอสมควร

OLPC ได้เพิ่มส่วนโปรแกรม Speech Synthesis เพื่อเด็กพิการขึ้นมาโดยใช้ touchpad หรือใช้แป้น keyboard โปรแกรมเล็กๆ นี้พัฒนาต่อยอดเพื่อใช้กับไอคอนของเมนู เราเรียกระบบนี้ว่า Free Icon-To-Speech ซึ่งระบบนี้จะสามารถออกเสียงอธิบายไอคอนบนหน้าจอได้ โดยโครงการนี้ได้นำเสนอในงานสัมนา PyCon 2008 โดยหัวข้อเรื่อง "OLPC icon-to-speech for people with Stephen Hawking-like needs" หลังจากงานสัมนาก้อมีอาสามัครมาช่วยพัฒนาระบบนี้ขึ้น สำหรับโครงการ Free Icon-To-Speech เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการหลักของ OLPC หากคุณสนใจที่จะร่ามพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ http://wiki.laptop.org/go/FreeIconToSpeech หรือส่งอีเมล์ติดต่อ Matt-DOT-Barkau-AT-gmail-DOT-com. มาร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้สังคมกันเถอะครับ