จากบทความที่ผ่านมาเรื่อง “การสร้าง Workflow โดย Activiti” นั้น ผมได้พูดถึงการติดตั้ง Activiti Workflow Engine การติดตั้ง Activiti Designer ผ่าน Eclipse ตลอดจนถึงการสร้าง Workflow ง่ายๆ ขึ้นมาใช้งานผ่าน Activiti Explorer นะครับ ในบทความนี้ผมจะพูดถึง การสร้าง Form และ Workflow ที่ซับซ้อนขึ้นเพื่อใช้ใน Alfresco การนำเอา Business Rule เข้ามาประยุกต์ใข้งานใน Alfresco ตลอดจนถึงการเขียน Java ใน AutoTask การเขียน Java Script เข้าไปยัง Workflow อีกด้วย

สำหรับ Workflow ของ Alfresco ใน Version 4.0 นั้น เป็นที่รู้กันว่าได้มีการเปลี่ยนครั้งใหญ่ คือ เปลี่ยน Workflow Engine จาก jBPM ซึ่งใช้กันมาตั้งแต่ Version แรกๆ เป็น Activiti Workflow Engine ซึ่ง Alfresco ได้เป็น Sponsor รายใหญ่ในการสร้าง Activiti Workflow Project ขึ้นมา โดย Workflow Engine ที่พัฒนาขึ้นมานั้น Compile ตาม BPMN 2.0 ซึ่งเป็นมาตรฐานในการออกแบบ Workflow


Continue reading

วันนี้เราจะมาเพิ่ม Property เข้าไปใน User Profiles กันครับ ซึ่งการที่เราสามารถเพิ่ม Property เข้าไปใน User Profile ได้เพิ่มเติมนั้น จะมีประโยชน์มากนะครับ เช่น

 • กรณีที่เราต้องการ Sync ข้อมูลจาก Ldap มาเก็บไว้ที่ Alfresco เราก็สามารถเพิ่ม Property และทำการ Sync ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ
 • เราต้องการกำหนดให้ User บางคนมีสิทธิ์ในการทำงานเพิ่มเติม เราก็สามารถทำการเพิ่ม Property และทำการกำหนดให้ User นั้นๆ มีสิทธิ์เพิ่มเติมได้นนะครับ
 • บางครั้งต้องการเก็บข้อมูลบางอย่างที่จะใช้ใน Workflow เช่น ลายเซ็น ซึ่งก็คงจำเป็นที่จะต้องเพิ่ม Property และทำการกำหนดลายเซ็นของแต่ละคนนะครับ

สำหรับ User Profile นั้นจะเข้าไปดูได้จากการคลิกที่ มุมด้านบนขวานะครับ คลิกที่ชื่อของ User ที่ Login เข้าสู่ระบบ จากนั้นคลิกที่ My Profile นะครับ

Continue reading

ในการใช้งาน Alfresco ในมุมของการจัดการเอกสาร Document Management นั้น Alfresco มี Feature ให้ใช้งานได้อย่างมากมาย ไม่แพ้ระบบ Document Management ตัวดังๆ อย่างเช่น Oracle UCM, Documentum, FileNet, SharePoint เลยทีเดียว โดยเมื่อเราพูดถึงระบบ Document Management นั้น จะมี Feature หลักๆ ดังนี้ คือ

 • การจัดการ Version ของเอกสาร (Version Control)
 • การจัดการเรื่องความปลอดภัย และ การ เข้าถึงเอกสาร (Document Security)
 • การค้นหาเอกสาร (Search)
 • การนำเข้าเอกสาร (Uploading Document)

และ อื่นๆ อีกมากมาย


Continue reading

สำหรับผู้ที่เคยเล่น Workflow Model บน Alfresco อาจจะเคยพบเจอปัญหานี้ โดยหากเราได้มีการประกาศ properties เป็นประเภท d:int จะทำให้เกิด Error ขึ้นเมื่อมีการสั่ง View Task Detail ขึ้นมา ดังรูปตัวอย่างด้านล่างนี้

โดยปัญหานี้เกิดจากการไปกำหนด properties ใน Workflow Model โดยไปประกาศเป็นประเภท d:int ตามตัวอย่างดังรูปด้านล่าง


Continue reading

Alfresco รองรับการกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้ในระบบได้ ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้ในระบบเพื่อควบคุมและจัดการสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลหรือการประทำใดๆ ในระบบได้ สิทธิ์ของผู้ใช้บน Alfresco ที่มีอยู่แต่เดิมนั้น มีเพียงแค่

 • consumer : อ่านได้ ดาวน์โหลดได้ แต่แก้ไข, เพิ่ม หรือลบข้อมูลไม่ได้
 • editor : อ่าน และแก้ไขได้ ดาวน์โหลดได้ แต่เพิ่ม หรือลบข้อมูลไม่ได้
 • contributor : อ่าน และเพิ่มข้อมูลได้ ดาวน์โหลดได้ แต่แก้ไข หรือลบข้อมูลไม่ได้
 • collaborator : อ่าน เพิ่ม และแก้ไขข้อมูลได้ ดาวน์โหลดได้ แต่ลบข้อมูลไม่ได้
 • coordinator : มีสิทธิ์เทียบเท่ากับ owner
 • owner : เป็นสิทธิ์ที่ให้กับผู้ที่เป็นคน create file ดังกล่าวบน Alfresco ซึ่งมีสิทธิ์ในการกระทำกับไฟล์ดังกล่าวได้ทุกอย่าง

จากสิทธิ์ที่ผมได้อธิบายด้านบน จะเห็นว่าไม่มีสิทธิ์ใดเลยที่จะระบุ เพื่อห้ามไม่ให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจาก Alfresco แต่สิทธิ์ในการห้ามดาวน์โหลดกลับเป็นสิทธิ์ที่จำเป็นต้องมี


Continue reading

Alfresco รองรับการแชร์ข้อมูลผ่านระบบเน็ตเวิร์คแบบ CIFs ได้ ซึ่งเมื่อเปิดใช้บริการแล้ว เราจะเห็นว่ามีไฟล์ __Alfresco, __CheckInOut.exe, __ShowDetails.exe อยู่นะครับ ซึ่งไฟล์เหล่านี้ Alfresco ได้เตรียมไว้ให้เราทำ Action ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Content นะครับ เช่น ถ้าหากว่าเราต้องการดูรายละเอียดของเอกสาร เราก็สามารถลากไฟล์ไปใส่ใน __ShowDetails.exe นะครับ แค่นี้เอง Web Browser ก็จะเปิด Alfresco เพื่อให้ดูข้อมูลแล้ว หรือ บางทีต้องการทำการ Lock ไฟล์เพื่อแก้ไข เราอาจจะทำการลากไฟล์ไปใส่ใน __CheckInOut.exe นะครับ ก็จะเป็นการ Lock ไฟล์เรียบร้อยแล้ว

1

ซึ่งในบางครั้งเราก็อาจจะมี Requirement ที่ไม่ต้องการให้ Alfresco แสดงไฟล์ __Alfresco, __CheckInOut.exe, __ShowDetails.exe เนื่องจากว่าอยากให้เหมือน Share Drive จริงๆ เลยนะครับ ก็สามารถทำได้นะครับ โดยการเพิ่ม Code Config เข้าไปที่ ../Shared/classes/alfresco-global.properties


Continue reading

ในเรื่องของการแก้ไข UI ของ Alfresco นั้น ตั้งแต่ Version 3.3 เป็นต้นมา Alfresco ได้ออก Alfresco FDK(Form Development Kit) ขึ้นมาเพื่อให้การเข้าไปแก้ไขหรือ Customize หน้าจอของ Alfresco Share ได้ง่ายขึ้นนั่นเอง เช่น หากต้องการสร้าง Form ใบลาใน Workflow หรือ ต้องการแก้ไขหน้า View Property ก็สามารถใช้ Alfresco FDK ในการพัฒนาได้

ติดตั้ง Alfresco FDK หลังจากติดตั้ง Alfresco Community เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการติดตั้ง Alfresco FDK เพิ่มเติมโดยเข้าไปที่ http://wiki.alfresco.com/wiki/Download_Community_Edition

1


Continue reading

ใน Alfresco Share นั้น ตามค่า Default แล้ว User ทุกคนสามารถ สร้าง Site ได้ ซึ่งในบางครั้ง เราต้องการจำกัดสิทธิ์ในการสร้าง เช่น อนุญาตให้ บางกลุ่มหรือบางคน มีสิทธิ์ในการสร้าง Site ได้เท่านั้น โดยเราสามารถทำได้ง่ายๆ ได้ 2 วิธี คือ

วิธีแรกนะครับ ทำการกำหนด Permission ให้กับ Folder “Site” โดยการสร้างกลุ่ม หรือ User ที่ต้องการให้มีสิทธิ์สร้าง Site ไว้ จากนั้น เข้าไป Set Permission ที่ Folder “Site” ดังรูป

2


Continue reading

ในการใช้งาน Alfresco นั้น จะพบว่ามีการส่ง Email จากระบบอยู่หลายจังหวะด้วยกัน เช่นการส่ง Workflow ที่มีการ Assign มาถึงเรา หรืออย่างเช่น Email Activity ต่างๆ ใน Alfresco Share เป็นต้น ซึ่งเมื่อ Install alfresco เสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจำเป็นที่จะต้องทำการ Set Email Configuration
เริ่มเลยนะครับ เข้าไปแก้ไขที่ไฟล์ alfresco-global.properties เพิ่ม Config ดังรูปด้านล่างนะครับ ในที่นี้ผมใช้ SMTP ของ Google นะครับ ถ้า องค์กรไหนมี mail server อาจจะใช้ Config ของบริษัทตัวเองได้นะครับ

1

ทำการ Set Email ของ User แต่ละคนนะครับ ดังรูป

2


Continue reading

สำหรับ Alfresco Share นั้น เราสามารถทำการเปลี่ยน Theme ได้ โดยการ คลิกที่ More… จากนั้นเลือก Application ตามรูป

1

ทำการเปลี่ยน Theme เป็น Yellow Theme จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Apply

2


Continue reading