โปรแกรม Visual Basic ไม่สามารถติดตั้งและทำงานบน Suriyan ได้โดยตรง แต่จะมีโปรแกรมทดแทนซึ่งมีความสามารถและการใช้งานที่เทียบเคียงได้กับ Visual Basic ชื่อโปรแกรมว่า Gambas สามารถสั่งติดตั้งผ่านโปรแกรมศูนย์ซอฟต์แวร์ได้ทันที

หลังจากติดตั้งแล้ว สามารถเรียกใช้งานโปรแกรมได้ ดังนี้

ไปที่เมนู > พัฒนาโปรแกรม > Gambas2 เพื่อเรียกโปรแกรมขึ้นมาทำงาน

รูปภาพ

ตัวอย่างภาพหน้าจอของโปรแกรม

รูปภาพ

ให้ติดตั้งแพกเกจที่ชื่อว่า prism-google-mail ซึ่งเป็นตัวเชื่อมต่อโดย Mozilla Prism ยัง Google Mail สามารถติดตั้งแพกเกจได้จากศูนย์ซอฟท์แวร์ โดยพิมพ์ค้นหาด้วยคำว่า prism และเลือกติดตั้งจากเมนู นอกจากนี้ยังมีตัวเชื่อมต่อ Prism กับบริการอื่นๆ ของ Google และเว็บอื่น เช่น Google Doc, Facebook หรือ Twitter

รูปภาพ

ตัวอย่างภาพหน้าจอของโปรแกรม Prism Google Mail

รูปภาพ

Suriyan มาพร้อมกับโปรแกรม OpenOffice.org ซึ่งเป็นตัวเดียวกับโปรแกรม opensource ในชุด Chantra สามารถอ่านรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมได้จาก http://chantra.in.th

ขั้นตอนการเรียกใช้ชุดโปรแกรมสำนักงาน

ไปที่เมนู > สำนักงาน > เลือกโปรแกรมสำนักงานที่ต้องการเรียกใช้งานจากเมนูย่อย

รูปภาพ

มีโปรแกรมอ่าน e-book ที่มีความสามารถมากและรองรับรูปแบบหนังสือ e-book ได้หลากหลายฟอร์แมต ที่ชื่อ Calibre สามารถติดตั้งได้จากศูนย์ซอฟท์แวร์ แล้วเรียกใช้งานหลังการติดตั้งโดย

ไปที่เมนู > สำนักงาน > Calibre

ตัวอย่างภาพหน้าจอของโปรแกรม Calibre

รูปภาพ

มีให้ใช้งาน เช่น โปรแกรมจัดการภาพอย่าง F-Spot ที่มีอยู่ในชุด Suriyan สามารถเรียกใช้งานโดยดับเบิ้ลคลิกที่รูป จะปรากฎหน้าโปรแกรมดังรูป

รูปภาพ

ถ้าต้องการแก้ไขรูปให้ คลิก ไปที่ “แก้ไขรูปภาพ”

รูปภาพ

จะสามารถปรับแต่งรูปในขั้นพื้นฐานได้ เช่น ปรับแสง, Crop รูปเป็นต้น

รูปภาพ

หากต้องการทำงานบางอย่างกับแฟ้มจำนวนมาก เช่น เปลี่ยนชื่อแฟ้มในลักษณะเดียวกันเป็นจำนวนมาก หรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของไฟล์ภาพจำนวนมาก เราสามารถติดตั้งโปรแกรมที่ชื่อว่า Phatch ซึ่งมีความสามารถทำงานกับไฟล์ภาพในลักษณะ Batch กับไฟล์รูปภาพจำนวนมาก สามารถติดตั้งได้จากศูนย์ซอฟท์แวร์ แล้วเรียกใช้งานหลังการติดตั้งโดย

ไปที่เมนู > กราฟิกส์ > Phatch Photo Batch Processor

ตัวอย่างภาพหน้าจอของโปรแกรม Phatch

รูปภาพ

Suriyan มาพร้อมกับโปรแกรม Empathy ซึ่งมีความสามารถที่จะคุยกับระบบต่างๆ ได้พร้อมกัน เช่น MSN, AIM, Facebook, Jabber/XMPP, Google Talk สามารถเรียกใช้งานหลังจากติดตั้งโดย

ไปที่เมนู > อินเทอร์เน็ต > ลูกข่ายข้อความด่วน Empathy

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

e-book รูปแบบหนึ่งที่เคยเป็นที่นิยมมากในอดีตและเป็นยังคงมีใช้กันอยู่โดยเฉพาะใน Linux คือไฟล์ e-book ในรูปแบบนามสกุล .chm ซึ่งมีลักษณะการเขียนแบบเดียวกับ HTML นี้ บน Suriyan มีโปรแกรมที่ใช้อ่าน e-book ในรูปแบบไฟล์ดังกล่าวอยู่หลายโปรแกรมด้วยกัน เช่น xchm, gnochm, chmsee, fbreader ซึ่งสามารถติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมดังกล่าวได้ ผ่านทางโปรแกรมศูนย์ซอฟท์แวร์ และเรียกใช้งานโดยดับเบิ้ลคลิ๊กไฟล์ที่มีนามสกุล .chm

รูปภาพ
รูปภาพ

มี โปรแกรม Arista ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้แปลงไฟล์มีเดียให้เป็นฟอร์แมตต่างๆ ที่สามารถใช้กับอุปกรณ์แต่ละประเภทได้ด้วย เช่น iPod, CD/DVD หรือ Handbrake ที่สามารถแปลงไฟล์ที่มาจาก Bluray ให้เป็นไฟล์ที่เก็บไว้ใช้บนคอมพิวเตอร์หรือสื่ออื่นๆ ด้วยคุณภาพแบบ H.264 ติดตั้งโปรแกรมได้จากศูนย์ซอฟท์แวร์แล้วเรียกใช้งานหลังจากติดตั้งโดย

ไปที่เมนู > เสียงและวิดีโอ > Arista

รูปภาพ

ตัวอย่างภาพหน้าจอของโปรแกรม Arista

รูปภาพ

มีโปรแกรมแสดงรายละเอียด hardware อย่าง cpu-z ที่ชื่อ cpu-g ซึ่งดาวน์โหลดได้ที่ http://sourceforge.net/projects/cpug/ จากนั้นให้แตกไฟล์แล้วเรียกไฟล์ที่ชื่อ cpu-g โดยการดับเบิลคลิกที่ไฟล์

รูปภาพ
รูปภาพ

นอกจากนี้ยังโปรแกรมอื่นใช้แสดงรายละเอียด hardware ของเครื่อง เช่น hardinfo หรือ sysinfo สามารถติดตั้งได้ผ่านศูนย์ซอฟท์แวร์