Ansible เป็น configuration management tool ตัวนึง พัฒนาโดยใช้ Python ข้อดีของ Ansible คือมี structure และ configuration ที่ทำการเรียนรู้ได้ โดยไม่ยากนัก ขณะเดียวกัน ก็มีคนทำ template ไว้ให้ใช้แล้ว ค่อนข่างจะเยอะพอสมควร ซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ที่ Ansible-galaxy สำหรับตอนนี้เราจะมาดูกัน จะนำเอา Ansible มาช่วยประยุกต์ใช้งาน System Administrator ได้อย่างไรบ้าง ในที่นี้คือ การเพิ่ม-ลบ SSH Public-key pair หรือ พูดให้เข้าใจง่ายๆ คือ การบริหารจัดการ SSH Public-key นั่นเอง อาทิเช่นเรา

กรณี เราต้องทำการเพิ่ม User หรือ Staff เข้าไปยัง Server ที่พนักงานคนนั้นต้องเข้าไปดูแล เช่นกัน หากพนักงานลาออก หรือ เปลี่ยนสายงาน เราก็ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีตามนโยบายที่วางไว้ คือ การเพิก-ถอนสิทธิ ต่างๆ ในทรัพยากรขององค์กรออกไปด้วย ในที่นี้คือ SSH access ถ้าทรัพยากรที่เรามีเพียงแค่่ 1-2 เครื่อง คงไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมากกว่าน้นล่ะ เช่น 10vm หรือ มากกว่า 50เครื่องขึ้นไป ไม่ใช่งานสนุก หรือ ประหยัดเวลาแน่ Configuration หรือ Ansible จะนำเข้ามาช่วยตรงนี้

ติดตั้ง Ansible กรณีนี้เป็นแบบรวบรัดนะครับ ผมติดตังผ่าน python package management.

apt-get install python-setuptools build-essentials

easy_install pip

pip install ansible


Continue reading